Nya tips om lärares ledarskap

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Lärare startar nytt läsråd för unga

Jonas Nilsson är lärare, författare och föreläsare med inriktning på ledarskap i klassrummet. Nu finns hans och forskaren Martin Karlbergs tips och råd även att läsa hos Skolverket.

LÄSTIPS: Deras framgångsrecept: Tydlighet och empati

Först publicerade de boken "Handbok i klassrumsledarskap”. Nu stöttar de lärare på Skolverket.se.

Varken Jonas Nilsson eller forskaren Martin Karlberg är någon doldis för Lärarens läsare. Båda förekommer flitigt när det handlar om ledarskap i klassrummet.

Nu har deras bästa tankar och erfarenheter hamnat på Skolverket.se. Här finns konkreta tips på allt ifrån hur lärare kan organisera i det fysiska rummet, till hur man hanterar störande och oroliga situationer.

– De som ansvarar för skolutveckling på Skolverket ställde frågan efter att läst vår bok ”Handbok i klassrumsledarskap”. Precis som i boken ville de att materialet skulle bestå av lättillgängliga instruktioner med stöd i forskningen, men att dessa texter skulle vara ännu mer grundläggande för att kunna användas av både obehöriga, nyexaminerade och erfarna lärare, säger Jonas Nilsson.

Materialet bygger på forskning och beprövad erfarenhet, och samtliga metoder som duon tipsar om förankras i forskning.

– Tillförlitligheten är över lag god då det finns mycket bra forskning om ledarskap i klassrummet. Ett problem kan vara att mycket av forskningen är utförd i USA och att en del strategier som används där inte självklart kan användas i Sverige, exempelvis att skicka störande elever till rektorn. Det svåraste är att hitta forskning om det som lärare gör rutinmässigt, exempelvis om hur lärare kan inleda och avsluta lektioner. Det är lättare att hitta forskning om sådant som bryter mönstret i klassrummet, exempelvis hantering av konflikter och bråk, säger han.

Det är svårast med ledarskapet

I Lärarstudentpodden har Jonas Nilsson berättat om hur han var en mer auktoritär lärare i början av karriären. Fortfarande är tålamod och uthållighet det svåraste, enligt honom.

– Det svåraste är nog att vara tillräckligt uthållig och visa tålamod, när det tycks som att inga metoder hjälper. Man kan känna sig som en arg och sträng lärare och faller då lätt i ”popularitetsfällan”, där man ger eftergifter för att eleverna ska tycka om en. Det är då bra att veta att just uthållighet och tålamod i användandet av bevisligen fungerande metoder kommer att ge resultat på sikt, medan eftergifter försvårar ledarskapet, säger Jonas Nilsson.

Varför behöver lärare stöd med detta?

– Genom att skolorna får ett gemensamt material om klassrumsledarskap att utgå ifrån, ges här förutsättningar att skapa en samsyn. Vad fungerar och vad fungerar inte? Tanken är att kollegorna ska kunna diskutera materialet och dela med sig av egna erfarenheter och metoder. Vi hoppas på att materialet ska vara till gott stöd både för den enskilda läraren och för skolan som helhet, säger Jonas Nilsson.

Lärare menar ofta att det inte är kunskapen som brister, utan möjligheten att få tid för att arbeta med sitt uppdrag. Vad svarar ni på det?

– Att det är en annan fråga. Våra texter utgår från att lärare får tillräckligt med planeringstid för sitt uppdrag.   

MER LÄSNING:

Krönika: Kollegor, vi måste vara nöjda och stolta

Lärarprofilens hyllning – efter brevet från sin gamla lågstadielärare

Så leder du i klassrummet

6 av 10 lärare ingriper inte mot stök – av osäkerhet