Experten: Så får du ordning på en bångstyrig klass

Jonas Nilsson har arbetat som idrotts- och svensklärare sedan år 2000 i olika årskurser. Just nu arbetar han på högstadiet. Handbok i klassrumsledarskap har han skrivit tillsammans med forskaren Martin Karlberg.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Försteläraren Jonas Nilsson på Stordammens skola i Uppsala har skrivit en bok om ledarskap i klassrummet tillsammans med forskaren Martin Karlberg.

Kan du ge ett konkret exempel på en situation som tas upp i boken?

– Det kan exempelvis vara svårt att samla ihop sina elever när det har pågått gruppdiskussioner i klassrummet. Vissa fortsätter att prata, trots att läraren försöker påkalla uppmärksamheten. Då kan läraren referera till något intressant man har hört under lektionen, under den uppsamlande diskussionen i helklass. Läraren väljer ut någon av grupperna som får lyfta upp något specifikt inför de andra.

Varför är det en fungerande metod?

– Det skapar intresse. Klassen ges förtroendet och ansvaret att tystna själva – för att kunna höra vad klasskamraterna säger. Dessutom är det ofta effektivare och trevligare än att utkräva tystnad. Om någon ändå inte skulle tystna så kan läraren hänvisa till respekten för varandra: ”visst vill ni själva bli lyssnade på när ni talar?” 

Vad har ni för bakgrund?

– Jag har arbetat som idrotts- och svensklärare sedan år 2000 i olika årskurser. Just nu arbetar jag på högstadiet. Hur man skapar metoder grundade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som kan bidra till goda elevresultat, studiero och ett meningsfullt sammanhang har alltid intresserat mig. Martin är universitetslektor med fokus på förhållandet mellan ledarskap, undervisning och lärande och pedagogisk psykologi. Han har även arbetat som grundskollärare i åtta år. Numera anlitas han ofta som skolexpert i media. 

Det finns en uppsjö av böcker om klassrums­ledarskap. Vad gör er bok speciell?

– Boken är sprängfylld med extremt konkreta exempel, förankrade i forskning. Vi tänker oss att den här boken ska fungera som ett stöd för ordningsskapande i en bångstyrig klass, men även som en utgångspunkt för kollegialt lärande. Sammanfattningsvis handlar den om hur man kan skapa en god och meningsfull arbets­miljö för både lärare och elever.  

Handbok i klassrumsledarskap

Handbok i klassrumsledarskap av Jonas Nilsson och Martin Karlberg (Liber).

Jonas Nilsson arbetar som förstelärare på Stordammens skola i Uppsala. Han föreläser ofta om klassrumsledarskap, liksom medförfattaren och universitetslektorn Martin Karlberg, Uppsala universitet.

LÄS ÄVEN

Lär dig att tala – med kroppen

Så får du rösten att hålla längre

Ämneslärare – har du rätt lön?

Lektorn: Våga vara djävulens advokat