Experten: Lär dig att tala – med kroppen

Elever läser av varenda rörelse och stress kan leda till att man agerar på ett omedvetet sätt. Men det finns effektiva metoder för att undvika det, enligt experten. Illustration: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Lärares kroppsspråk är viktigare än man tror. Elever läser av varenda rörelse och stress kan leda till att man agerar på ett omedvetet sätt. Men det finns effektiva metoder för att undvika det, enligt John Steinberg. Här presenterar vi några av hans tips.

Tänk på hur du går

Alla går på olika sätt. Det finns inget rätt eller fel, men det kan påverka elevernas intryck av dig och vilket budskap du förmedlar. Vissa går avspänt, andra återhållsamt med släpiga, långa eller korta steg. John Steinberg menar att det kan vara bra att reflektera över sin gångstil, prova sig fram och testa hur det känns att gå mer målmedvetet och beslutsamt. Eller att sakta ner om du känner att du ger ett stressat intryck.

Peka på tavlan

Skrivna instruktioner stannar ofta kvar i minnet längre än muntliga, i inledningen av en lektion. När genomgången är klar och du frågar om alla elever har förstått kan du ändå bli överöst med frågan: ”Vad var det vi skulle göra!?” Och hur ska man agera då? Jo, föreslår Steinberg, peka på tavlan i stället för att svara. Visa att det är du som styr i klassrummet. Och stressa inte från person till person om någon ber om hjälp. Det är du som avgör i vilken ordning eleverna ska få hjälp. En i taget.

Räck upp handen

Om du ber eleverna att räcka upp handen om de har en fråga har du kommunicerat med 20 procent av klassen, enligt John Steinberg. Och om du själv räcker upp handen och frågar om någon undrar något har du kanske nått 80 procent. Mest framgångsrikt är det därför att själv räcka upp handen samtidigt som du säger: ”Räck upp handen om du har en fråga”. Därefter bekräftar du den elev som följer instruktionerna. ”Tack Måns, för att du räckte upp handen. Vad har du för fråga?”

Håll upp en skylt

Grupparbetet ska avslutas och det är dags för samling. ”Plocka ihop och sätt er vid era platser!” är en naturlig instruktion. Om ingenting händer höjs rösten ofta ytterligare ett snäpp – igen och igen. Här föreslår John Steinberg olika icke-verbala knep: gör en skylt med texten ”Samling om en minut” och håll upp den i luften. Nästa steg kan vara ännu en skylt: ”Vi samlas NU”. Gå runt i klassrummet och visa den, närma dig eleverna och luta dig in mot varje grupp.

Källa:

Boken ”Lärarens kroppsspråk. Ledarskap i klassrummet 2”, som innehåller en rad övningar för att hjälpa lärare att bli medvetna om sitt kroppsspråk. Författaren John Steinberg är fil.dr i pedagogik.

LÄS ÄVEN

Frukost gör elever smartare och lugnare

Dans är så mycket mer än ett hjälpämne

Digitala verktyg tar fokus från ämnesinnehåll

Ljudboken förändrar gamla mönster