Cecilia tipsar: nya fackböcker för specialpedagoger

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Bland bokredaktör Cecilia Lindgrens senaste tips om ny facklitteratur hittar vi ämnen som spänner från analfabetism till utomhuspedagogik.

Flytta ut undervisningen

Utomhusundervisning av Maria Hammarsten (Studentlitteratur)

Sugen på att flytta ut delar av din undervisning till utomhus- och närmiljön? I den här handboken får du inspiration och guidning i hur du på ett enkelt sätt kan komma i gång med utomhusundervisning. Boken tar avstamp i vad forskning och skolans styrdokument säger, innehåller fotografier på ett pedagogiskt material för utomhusbruk och ger konkreta undervisningsupplägg inom matematik- och språklärande i utomhusmiljön. De praktiska exemplen bygger på beprövad erfarenhet och är autentiskt genomförda med elever från grundsärskola, fritidshem och grundskola. Författaren har även tagit fasta på utmaningar hon upplevt att lärare kan ha inför utomhusundervisning – rädslan att elever ska gå vilse, att de saknar artkunskap eller rätt kläder för utevistelse – och ger förslag på hur dessa kan förebyggas.

Handbok om analfabetism

Analfabetism – det osynliga funktionshindret av Gulistan Kavak (Lava)

I Sverige har nästan 13 procent av den vuxna befolkningen inte tillräckliga läsfärdigheter. Bokens författare, Gulistan Kavak, är själv uppvuxen med föräldrar som är analfabeter. I första delen berättar hon sin egen historia. Om att som barn konstant behöva tolka åt sina föräldrar i förskolan och skolan, vid sjukhusbesök, i affärer, i kontakten med myndigheter … Gulistan Kavak beskriver de utmaningar familjen stött på i vardagen och tunga samtal hon tvingats tolka. I övriga kapitel belyser Kavak hur det är att leva med analfabetism i Sverige i dag. Här finns intervjuer med lärare, socionomer och så klart även med analfabeter. Aktuell forskning på området presenteras. Verktyg och handfasta råd om hur man kan stötta dessa utsatta barn och deras föräldrar. Kavak jobbar som skolkurator.

Stötta barn i sorg

Att möta barns sorg av Atle Dyregrov och Martin Lytje (Studentlitteratur)

”Vi hoppas att boken kan ge läsaren den nödvändiga kunskapen, modet och insikten för att våga hjälpa ett barn som genomgår en av de svåraste perioderna i sitt liv”, skriver författarna i förordet. Här beskrivs hur skilda typer av förluster ger olika konsekvenser, både på kort och lång sikt. Vanliga sorgereaktioner och hanteringsstilar skildras liksom hur barnets sorg kan förändras över tid; likheter och skillnader mellan pojkars och flickors reaktioner på sorg, samt barns förståelse av döden i olika åldrar. Kapitlen behandlar katastrofer, terror och barns sorg, att arbeta med familjer i sorg och skolans stöd i sorgearbetet. I handboken presenteras praktiska och konkreta råd om hur vuxna i barnets närhet kan stötta.

Yrkesrollens etiska perspektiv

Etiska perspektiv på specialpedagogers yrkesroll och värdepedagogiska praktik av Anna Öhman (red) (Studentlitteratur)

Bokens inledning slår direkt fast att specialpedagogens arbetsuppgifter ofta behöver tolkas utifrån etiska perspektiv i frågor som inte har några givna eller enkla svar – som att stödja barn och elever i svårigheter, vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor och samverka med andra yrkesgrupper för att utveckla skolans verksamhet. Det medför svåra val, som kräver både kunskap och förmåga att urskilja och värdera etiska aspekter i komplexa sammanhang. Här diskuteras både dilemman och möjligheter där etiska perspektiv spelar en viktig roll. Innehållet är uppdelat i sex teman: ”Specialpedagogisk yrkesetik och människosyn”, ”Praktisk klokhet och relationell pedagogik”, ”Elevröster och rättigheter”, ”Inkludering och delaktighet”, ”Likvärdig utbildning och rättvis bedömning” och ”Handledning och samverkan”.

Lärande för särskilt begåvade elever

Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever av Mona Liljedahl (Gothia)

”Särskilt begåvade elevers spetsförmåga är att lära sig. Trots det kämpar många av de här eleverna dagligen mot meningslöshet och understimulans i skolan. Detta måste vi ändra på!” säger specialpedagogen Mona Liljedahl, vars bok bygger på studier av särskilt begåvade elever och deras skolsituation. Utifrån dessa presenteras här insatser i form av ett pedagogiskt ABC: ”Acceleration”, ”Berikning”, ”Coachning”. Här lyfts också arbetsmetoder för att stötta särskilt begåvade elever med svårigheter, så kallat 2E. Boken är en fristående fortsättning på ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet”.

LÄS ÄVEN

Skolans sista utpost – HVB-knuten specialpedagogik

Ovärderligt om strategier – årets bästa spec-bok?

Anpassningar är hela skolans ansvar