Skolans sista utpost – HVB-knuten specialpedagogik

Anna Nilsson och Liselotte Rolfsdotter Lindström är ett bra team. Foto: Linn Malmén
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Helix är en skola kopplad till Karlstads kommuns HVB-hem och ­aktiva familjebehandling. Här krävs djupt samarbete mellan specialpedagog Liselotte Rolfsdotter Lindström och rektor Anna Nilsson.

Hur kommer det sig att just ni arbetar tillsammans?
Liselotte: Vi träffades när jag arbetade med ett kommunalt projekt om problematisk skolfrånvaro. Anna visade intresse och ville verkligen veta hur hon kunde lägga om arbetet för att komma till rätta med frånvaron. Vi fann varandra direkt. Sedan fick vi möjlighet att arbeta vidare med Helix.

Anna: Tidigare gick Helix under socialtjänsten, men i och med den nya skollagen behövdes en rektor och det blev så småningom jag. Det blev tydligt för mig att skolledning och specialpedagog behövde finnas på plats. Mitt rektorsuppdrag omfattar både Helix och en högstadieskola, och det var svårt att vara på båda i den utsträckning jag önskade. Jag hade lärt känna Liselotte tidigare i frånvaroprojektet och visste att hon skulle bli perfekt. Det är bra för lärarna att ha någon på plats, det kortar vägen till beslut.

Anna Nilsson

Ålder: 52 år.
Bor: I Karlstad.
Yrke: Rektor.
Bäst med yrket: ”Dynamiken, och att ha eleverna i centrum.”

Vad är speciellt med Helix?
Liselotte:  Flertalet elever har ett jättetrassligt liv och många har inte gått i skolan på sex, sju år. Nyligen kände jag en sådan enorm hopplöshet när en lektion inte ens kom i gång. Men då påminde Anna mig om att jag skulle vara glad att eleverna ändå var där, att de faktiskt kom dit.

Anna: Helix är nog det svåraste uppdraget i hela kommunen. Att det fungerar bottnar i att Liselotte, lärarna och jag brinner för att de här eleverna har rätt till utbildning. En elev som tidigare inte hade gått i skolan på många år blev ledsen när det var studiedag, men gick dit ändå. Han ville vara där det var tryggt och inrutat. Sådana händelser lever man på länge.

Liselotte Rolfsdotter Lindström

Ålder: 56 år.
Bor: I Karlstad.
Yrke: Specialpedagog med ledningsansvar.
Bäst med yrket: ”Att man gör skillnad.”

Hur samarbetar ni?
Liselotte: Anna och jag hinner sällan prata under dagen men ringer alltid efter jobbet vid fem. Min man brukar säga ”nu ringer din fru” … Hon är verkligen min parhäst!

Anna: Allt bygger på ett tätt samarbete med dagliga avstämningar. Jag har det övergripande ansvaret utifrån skollagen med personal- och ekonomi-ansvar, Liselotte har ledningsansvar för skolans vardagsarbete. Jag finns där som den yttersta skyddsmuren.

Vilka egenskaper är det som gör att ni kommer så bra överens?
Liselotte: Nyckeln är att vi är trygga och bra på att lyssna, har högt i tak och backar upp varandra, men också att vi kan ge och ta kritik. Jag är aldrig rädd att ringa Anna och berätta att något vi bestämt inte fungerade. Jag har många måsten och där kan Anna hjälpa mig att gena i kurvorna och påminna om att man inte kan ha den högsta ambitionsnivån hela tiden. Hon hjälper mig att tagga ner. Och humorn är viktig! Det skulle inte gå om man inte kunde skoja.

Anna: Liselotte har djupa specialpedagogiska kunskaper och lång erfarenhet av elever med långvarig frånvaro. Hon har en förmåga att ta beslut och vara  tydlig, även om det är obekvämt. Jag kan lita på att hon reder upp akuta händelser. Hon har också ett lugnt sätt och en förmåga att skapa kontakt. Utan henne hade vi inte kunnat bedriva verksamheten med den här kvaliteten.

LÄS ÄVEN

Ovärderligt om strategier – årets bästa spec-bok?

Anpassningar är hela skolans ansvar

Hur många har som Hanna svikits av skolan?