Ovärderligt om strategier – årets bästa spec-bok?

En mycket konkret och användbar bok som även passar utmärkt som bas för kollegiala diskussioner.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

"Studiestrategier i gymnasiet" är så på djupet kunskapsförmedlande och konkret att man vill ta den med sig direkt in i jobbet.

Tack, Heidi Wåxberg och Diana Storvik, för att ni skrivit boken som många med mig saknat – och för att ni lyckats med konststycket att detaljerat beskriva hur eleverna kan rustas för att nå sin fulla studiepotential och fortsätta till högskolenivå.

Heidi är samordnare av pedagogiskt stöd på högskola, Diana är specialpedagog på gymnasiet, och deras intention med boken är att förse eleverna med en strategisk verktygslåda som stödjer dem i att planera, organisera och utveckla den analytiska förmågan – avgörande för effektivt lärande och ökad självständighet, och därmed också för skolresultat och välmående.

Kunskap om studiestrategier gynnar alla elever, men för elever i behov av särskilt stöd kan det vara avgörande för att klara studierna. Författarna skriver också att det inte räcker med information om strategierna – eleverna behöver få träning och åter träning. Därför finns, till varje strategi som tas upp, övningar att använda i den dagliga undervisningen, som skapar djupinlärning och involverar eleverna i deras egen utveckling.

Boken är tydlig, lättillgänglig och genomarbetad. Storvik och Våxberg verkar ha tänkt in i alla detaljer även för pedagogerna. Varje kapitel avslutas med frågor för kollegial reflektion och i slutet av boken finns fiktiva elevfall att arbeta med. Där finns även upplägg till bokcirkel. 

Så det är bara att kavla upp ärmarna och sätta i gång!

Recensent Margot Zakariasson jobbar som specialpedagog i Luleå. Boken "Studiestrategier i gymnasiet – för undervisning och lärande" är skriven av Diana Storvik och Heidi Wåxberg och utgiven av Natur & Kultur.

LÄS ÄVEN

Specialpedagog i förskolan – Maria Ohlsson berättar om sin bok

Det finns ett stort hål i vår professionalitet

Nu har de nationella riktlinjerna för autism- och adhd-stöd kommit