Replik: ”KD ska företräda folket – inte skolkoncerner”

Mathias Bengtsson (KD) vill utöka undantaget för utländska lärare utan svensk lärarlegitimation att anställas och arbeta. Det vill inte Linnea Lindquist.

”Det är hög tid att politiker börjar bedriva skolpolitik utifrån vad som är bäst för eleverna.” Det skriver Linnea Lindquist som menar att Mathias Bengtssons (KD) debattartikel i Vi Lärare är direkt färgad av partiets möte med IES.

LÄS OCKSÅ: Debatt: ”Tillåt utländska lärare utan legitimation att undervisa i språk”

”Undervisningen i biologi, kemi och fysik ges enligt huvudmannen på svenska i årskurs 6. Vid intervjuer med elever i årskurs 6 uppger dessa däremot samstämmigt att undervisningen i biologi, kemi och fysik sker på engelska. Då rektorn tillfrågats angående detta uppger hen att undervisningen är planerad att ges på svenska och att hen kommer att följa upp så att detta sker”.

Det här är ett klipp från en tillsyn som Skolinspektionen gjort på IES, Internationella Engelska Skolan i Solna. Det är inte bara fusket med undantagsreglerna som är anmärkningsvärt i tillsynsrapporten i Solna, det är även anmärkningsvärt att rektorn ljuger för myndigheten.

När jag gick igenom tillsynsrapporter från fler skolor inom koncernen visade att det förekom fusk med undervisningstiden på samtliga skolor som granskades. Mathias Bengtsson skriver i sin debattartikel att Kristdemokraterna vill att undantaget i skollagen utvidgas till att även omfatta undervisning i språk. Det vore att svika eleverna eftersom de då skulle undervisas av obehöriga lärare i fler ämnen än vad de gör idag.

Internationella Engelska Skolan skriver på sin hemsida att de har en hög andel certifierade lärare, men i Sverige har vi lärarlegitimation. Vad en certifiering innebär inom IES är det inte någon som vet eftersom enskilda huvudmän inte omfattas av offentlighetsprincipen och därmed kan vi inte veta vilka utbildningar de utländska lärarna inom IES har.

Den ursprungliga tanken med undantaget om att bedriva hälften av undervisningen i några ämnen på engelska har missbrukats i decennier och Mathias Bengtssons prioritet borde därför vara att ta bort undantaget om att få bedriva undervisning på ett annat språk.

Att det här kravet kommer nu beror på att företrädare från IES har haft möte med Kristdemokraterna om att stödja ett sådant förslag. Jag vill påminna Mathias Bengtsson att han företräder svenska folket i sin roll som politiker och inte ägare till skolkoncerner. Det är hög tid att politiker börjar bedriva skolpolitik utifrån vad som är bäst för eleverna.

Jag vill slutligen påminna om att det inte finns något internationellt i att anställa obehöriga lärare och låta dem undervisa på engelska efter svensk läroplan.

Linnea Lindquist, fristående skoldebattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Debatt: ”Tillåt utländska lärare utan legitimation att undervisa i språk”

IES: Vi är stolta över våra internationella lärare

”Reglerna med behöriga lärare gäller givetvis även Engelska skolan”

Skolverket vill se över skolors möjlighet att anställa obehöriga

Granskning: Skolor söker inte aktivt efter behöriga lärare