Debatt: ”Tillåt utländska lärare utan legitimation att undervisa i språk”

Foto: Kristdemokraterna/Adobe Stock

Mathias Bengtsson (KD) vill utöka undantaget för utländska lärare utan svensk lärarlegitimation att anställas och arbeta.

Utöka undantaget i skollagen och främja elevers språkkunskaper, skriver Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Mathias Bengtsson.

Det är lärarna som bygger den svenska skolan stark. Lärare med varmt hjärta och fast hand som talar om vad som är rätt och fel och hur man behandlar andra. Det är de som skapar en skola för barnen att längta till. Det är de som lägger grunden för ett tryggare samhälle.

Den svenska skolan som på många sätt är bra, står dock inför stora utmaningar. Idag hör vi varningsrop om stökiga klassrum, ökad psykisk ohälsa bland barn och unga och ojämlika kunskapsresultat.

Vi behöver fler duktiga lärare

Ska vi kunna vända utvecklingen behöver vi fler duktiga lärare, inte färre. Många skolor rekryterar utländska lärare som har engelska som modersmål. Det går att göra tack vare det undantag som finns i skollagen gällande lärarlegitimationen för lärare med utländsk lärarutbildning som motsvarar svensk lärarexamen. Skolorna är ”bilingual”, vilket är en internationellt väl erkänd metod för skolor som tränar elever till att fullt behärska två språk. Eleverna blir inte ”halvspråkliga”, utan tvåspråkiga från tidig ålder, vilket är en stor konkurrensfördel senare i livet.

Det hörs nu kritiska röster som anser att man borde ta bort undantaget helt och hållet. Det vore problematiskt av flera skäl. För det första skulle det spä på lärarbristen ytterligare, vilket Sverige inte har råd med. För det andra skulle det begränsa elevers valfrihet och tillgång till internationell utbildning, samtidigt som det främst skulle drabba våra svenska elever eftersom internationella skolor fortsatt skulle få bedriva sin verksamhet i Sverige.

Utöka undantaget istället för att ta bort det

Kristdemokraterna menar tvärtom att det är hög tid att undantaget inte bara bevaras, utan även expanderas. I dagsläget innebär undantaget nämligen att lärare med utländsk examen kan undervisa i samtliga ämnen förutom språk. Det är en anmärkningsvärd gränsdragning då vi inte tar tillvara på den språkliga kompetens vi rekryterat, eftersom exempelvis en amerikansk lärare med engelska som modersmål inte får möjlighet att lära ut engelska, medan svenska lärare i andra ämnen får det.

Vi menar därför att det är dags för en översyn av undantaget i Skollagen där det klargörs att det ska gälla för alla ämnen. Detta är ett viktigt steg för att stärka svenska skolans kvalitet och öka mångfalden i skolsystemet. Ska skolans utmaningar lösas är duktiga lärare en viktig del av lösningen.

Mathias Bengtsson (KD), Utbildningspolitisk talesperson

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Replik: ”KD ska företräda folket – inte skolkoncerner”

 

IES: Vi är stolta över våra internationella lärare

”Reglerna med behöriga lärare gäller givetvis även Engelska skolan”

Skolverket vill se över skolors möjlighet att anställa obehöriga

Granskning: Skolor söker inte aktivt efter behöriga lärare