Skolverket vill se över skolors möjlighet att anställa obehöriga

Det är dags att se över skolors generösa möjligheter att anställa obehöriga lärare.
Det anser Skolverket som även vill att regelverket kring fjärrundervisning i grundskolan utreds.

Under det kommande decenniet väntas det behöva anställas över 100 000 lärare och förskollärare, enligt Skolverkets senaste prognos (se listan här under).

– Vi står inför stora pensionsavgångar, vilket är en förklaring till de betydande rekryteringsbehoven som dock varierar geografiskt precis som behörigheten, säger undervisningsråd Lee Gleichmann Linnarsson.

– 2035, som vår prognos sträcker sig till, väntas det vara störst brist på ämneslärare. 

Legitimation en förutsättning

Det beräknas även vara brist på yrkeslärare och förskollärare, även om det är huvudmännen själva som med dagens regelverk avgör hur stor andel av de anställda på en förskola som ska vara förskollärare.

I våras konstaterade Skolverket i en remiss till regeringen att en grundförutsättning för att kunna säkerställa elevers och barns rätt till en likvärdig utbildning är att lärare och förskollärare har legitimation och behörighet för den undervisning som de bedriver.

Större möjlighet till fjärrundervisning

Skolverket föreslog därför att en kommande utvärdering av lärar­legitimationsreformen även bör ta ställning till om det bör in­föras ett absolut krav på legitimation och behörighet. I dag finns det flera undantag.

– Vi menar att man samtidigt bör utreda om det är önskvärt att utöka möjligheterna att i grundskolan bedriva fjärr­undervisning i fler ämnen och årskurser än i dag.

Svårt få behöriga till vissa skolor

– Det är alltid bättre med en behörig lärare i klassrummet. Men med tanke hur svårt det är att få behöriga lärare till vissa skolor bör man fundera över vad som är bäst för eleverna; att det är en obehörig som svarar för undervisningen eller att det finns en handledare på plats i klassrummet och en behörig lärare som deltar på distans i fjärrundervisning.