”Reglerna med behöriga lärare gäller givetvis även Engelska skolan”

”Argumentet att lärare med engelska som modersmål ska få undervisa i engelska eftersom det är deras modersmål är ett mycket märkligt resonemang”, menar skoldebattören Linnea Lindquist.

Anledningen till att Internationella engelska skolan vill att fler ämnen ska omfattas av undantagsreglerna är ekonomiska, skriver skoldebattören Linnea Lindquist i en slutreplik.

Anna Sörelius Nordenborg, vd på Internationella engelska skolan (IES) skriver i en replik att jag har missförstått den Kristdemokratiska riksdagsledamoten Mathias Bengtssons debattartikel.

Med tanke på att Internationella engelska skolan har bedrivit skolverksamhet med undantagsreglerna i över ett decennium borde de vara väl medvetna om hur regelverket ser ut. Att Skolinspektionen kritiserade alla granskade skolor visar med all önskvärd tydlighet att IES fuskar medvetet med undantagsreglerna. Det är inte en slump att flera skolor blir påkomna med att frångå skollagens regler.

Ett märkligt resonemang

Argumentet att lärare med engelska som modersmål ska få undervisa i engelska eftersom det är deras modersmål är ett mycket märkligt resonemang. Jag har svenska som modersmål men det betyder inte att jag per automatik är behörig eller ens lämplig att undervisa i svenska. Lika lite är en person som har franska som modersmål automatiskt kvalificerat sig i att undervisa i franska.

Att undervisa i ett språk handlar inte bara om att lära ut tal och skrift i språket, det handlar även om att ge elever språkregler och språkets historia. För att lära ut språk behöver man även undervisa skillnaderna mellan de olika språken, det kan man inte göra om man inte också behärskar svenska språket. Det räcker således inte med ämneskunskaper för att klara av att undervisa, man behöver även kunskap i hur man lär ut. Det är vad man lär sig på lärarprogrammet.

Ekonomisk anledning av IES

Det är ofattbart att vi accepterar att tusentals elever undervisas av obehöriga lärare på engelska, när många av eleverna inte har svenska som modersmål. Anledningen till att IES vill att fler ämnen ska omfattas av undantagsreglerna är ekonomiska, det är billigare att anställa utländska lärare och det är dessutom så att de inte får arbeta på andra skolor eftersom de saknar lärarlegitimation.

I Sverige har vi lärarlegitimation och kravet på legitimation ska givetvis gälla alla lärare, även de som undervisar på någon av Internationella engelska skolans enheter. 

Linnea Lindquist, fristående skoldebattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Debatt: ”Tillåt utländska lärare utan legitimation att undervisa i språk”

Replik: ”KD ska företräda folket – inte skolkoncerner”

IES: Vi är stolta över våra internationella lärare

Skolverket vill se över skolors möjlighet att anställa obehöriga

Granskning: Skolor söker inte aktivt efter behöriga lärare