IES: Vi är stolta över våra internationella lärare

Anna Sörelius Nordenborg, vd för Internationella Engelska Skolan, svarar på Linnea Lindquists debattartikel.

Att våra språklärare inte omfattas av undantaget från kravet på svensk lärarlegitimation i skollagen är kontraproduktivt och obegripligt, skriver Anna Sörelius Nordenborg, vd för Internationella Engelska Skolan.

Ända sedan Internationella Engelska Skolan (då Engelska Skolan) började sin verksamhet för 30 år sedan har en del av idén varit att rekrytera lärare från andra länder med engelska som modersmål. Tanken är att genom det vi kallar för “språkbad", det vill säga att i vardagen vara omgiven av människor som talar språket flytande, ska eleverna bli lika bra på engelska som på svenska. Det är ett koncept vi tror på och tillämpar än idag, på våra 45 tvåspråkiga grundskolor.

I en replik till riksdagsledamoten Mathias Bengtsson (KD) refererar skoldebattören Linnea Lindqvist till Skolinspektionens kritik i förstagångstillsynen av en av våra skolor, kritik som handlade om andelen undervisning på engelska. Bakgrunden är den möjlighet i skolförordningen som slogs fast 2011 och som möjliggör för lärare med utländsk lärarexamen att undervisa i sina ämnen på engelska. Enligt skollagen får upp till 50 procent av undervisningen bedrivas på engelska.

Fördel att vara tvåspråkig

Många av våra lärare är tvåspråkiga, både bland de som har en svensk lärarlegitimation och de med utländsk lärarexamen. Vi ser det som en stor fördel att lärarna kan använda båda språken i undervisningen. 

Förstagångstillsyner är en viktig del i kvalitetssäkringen av nya skolor och vi för en dialog med Skolinspektionen när det gäller återkopplingen i våra tillsynsärenden. Den dialogen för vi direkt med myndigheten och inte genom massmedia.

Det som Mathias Bengtsson lyfte i den ursprungliga debattartikeln, som Lindquist tycks ha missförstått, är dock det stora problemet med att undantaget för undervisning på engelska inte omfattar undervisning i engelska. Ja, ni läste rätt. En lärare med engelska som modersmål med en utländsk lärarexamen räknas inte som behörig i att undervisa i engelska, på engelska.

Obegripligt att de inte undantas

I en tid när det råder lärarbrist i Sverige är möjligheten att rekrytera kompetenta och kvalificerade lärare från andra länder en tillgång. I våra 46 skolor arbetar svenska lärare sida vid sida med lärare från andra länder i en verkligt internationell atmosfär.

Att någon som undervisar i ämnet engelska har engelska som modersmål är givetvis någonting positivt som borde uppmuntras. Att dessa språklärare inte omfattas av undantaget från kravet på svensk lärarlegitimation i skollagen är kontraproduktivt och obegripligt.

Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella Engelska Skolan

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Debatt: ”Tillåt utländska lärare utan legitimation att undervisa i språk”

Replik: ”KD ska företräda folket – inte skolkoncerner”

”Reglerna med behöriga lärare gäller givetvis även Engelska skolan”

Skolverket vill se över skolors möjlighet att anställa obehöriga

Granskning: Skolor söker inte aktivt efter behöriga lärare