Replik: ”Därför ska vi skriva NP trots ChatGPT”

Foto: Getty Images/Nicklas Elmrin

”Om ChatGPT påverkar de nationella proven och elevernas lärande måste detta utvärderas. Inställda prov gör det svårt att göra det” skriver Erik Winerö.

Ställ inte in de nationella proven, men var tydlig med att deras validitet hotas av ChatGPT, skriver läraren och IT-doktoranden Erik Winerö i en replik.

I debattartikeln ”Skolverket, sluta blunda för elefanten i rummet” uttrycker signaturen Sabina Gymnasielärare sin frustration över att Skolverket inte tar konsekvenserna av ChatGPT på tillräckligt allvar. Sabina menar att de nationella proven i svenska till följd utav teknikutvecklingen brister i validitet. 

I mina dubbla roller som gymnasielärare i svenska och som forskare med fokus på AI:s konsekvenser på bedömning håller jag med Sabina om problembeskrivningen. Men jag håller inte med om att Skolverket borde ställa in proven. Precis på samma sätt som jag anser att det var fel att ställa in proven under pandemin. Varför?

Jo, därför att även om de nationella proven inte är en optimal måttstock på elevers kunskap så är det den enda måttstocken vi har. Provens syfte är att vara ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. Ett stöd. Inte en garant.

Svensk skola är sönderdecentraliserad

De nationella proven har dessutom fler, om än inte lika uttalade, funktioner. En av dessa är att provresultaten tjänar som värdefull data för nödvändig storskalig forskning om skolan. Svensk skola är sönderdecentraliserad. Det enda återkommande är att det ser olika ut. I kombination med en politisk styrning präglad av anekdotisk bevisföring är detta förödande.

Svensk skola är mer än någonsin i behov av systematisk och storskalig utvärdering. Ett genomfört nationellt prov under såväl en pandemi, eller med hjälp av ChatGPT tjänar därför ett viktigt syfte eftersom det faktiskt skapar en möjlighet att utvärdera effekterna. Det är inte optimalt, men en möjlighet är oändligt mycket bättre än ingenting alls. Om ChatGPT påverkar de nationella proven och elevernas lärande måste detta utvärderas. Inställda prov gör det svårt att göra det.

Ta bort ”resultaten skall särskilt beaktas”

Men, om jag hade varit Skolverket hade jag tydligt gått ut med att de är medvetna om hotet mot provens validitet. Jag hade tagit bort skrivelsen om att resultaten särskilt skall beaktas vid betygssättning.

Denna skrivelse var redan innan problematisk och motsägelsefull i ljuset av våra reviderade riktlinjer för betygssättning (som jag annars anser är ett steg i rätt riktning). Problemet med betygsinflation är allvarligt, men läcker ett tak räcker det inte att ställa ut fler hinkar. Man behöver lägga om taket. För mig är nämnda skrivelse inget annat än en hink.

Vidare hade jag omedelbart tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram nya ämnesplaner med tillhörande nationella prov, anpassade för nutid och framtid. Det går alldeles utmärkt att göra, och borde ha gjorts för länge sedan.

Erik Winerö, gymnasielärare i svenska och religion samt doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap. Forskar på AI:s påverkan på skolans bedömningspraktiker.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

”Skolverket, sluta blunda för elefanten i rummet”

Forskaren: AI kan göra skolan hälften så lång

”Därför riskerar AI att göra oss mindre kompetenta”

AI-boten svarar själv: ”Kan inte ersätta lärare”

Maria Wiman: AI är bara ett medel – resten är upp till oss proffs