”Skolverket, sluta blunda för elefanten i rummet”

Foto: Adobe Stock

Skolverket måste reda ut hur de nationella proven kan genomföras på ett rättssäkert sätt efter lanseringen av ChatGPT, skriver läraren Sabina.

Mycket undervisningstid går åt för att förbereda elever inför de nationella proven i kursen Svenska 3 på gymnasiet. I år ska vi svensklärare dessutom lägga dyrbar undervisningstid på något meningslöst. ChatGPT, och liknande AI-chatbotar, debatteras flitigt just nu, inte minst när det gäller hur lärare ska kunna göra rättssäkra bedömningar av elevtexter.

Skolverkets chef för nationella prov, Ander Boman, hävdar trots detta att de inte tänker se över provsystemet med anledning av ChatGPT. Eller med andra ord, Skolverket verkar inte se något problem med att de nationella proven ska genomföras som vanligt under vårterminen 2023, trots att ChatGPT helt omkullkastat spelplanen. Vi lärare förtjänar en förklaring till varför de inte ska se över det.

Många elever kommer att fuska

I ett klassrum någonstans i Sverige pågår förberedelserna inför vårens nationella prov. Längst bak i klassrummet viskar en elev till en annan:

”Det är lugnt! Du ber bara ChatGPT att skriva ett kort referat av varje artikel i texthäftet och sen ber du den att lägga till källor.”

Snart är fler elever indragna i en livlig diskussion. Flera kreativa förslag framkommer. En elev utbrister förvånat:

”Då behöver man ju knappt läsa texterna. Kan man inte fråga ChatGPT efter frågeställningar som passar till texterna i häftet?”

Alltså det texthäfte som eleverna får utdelat flera veckor innan provtillfället. Den förbipasserande läraren känner en viss stolthet över elevernas kreativa förslag, men stoltheten byts snabbt mot uppgivenhet. Läraren ska alltså lägga timmar och åter timmar på att bedöma texter som en robot har skrivit.

Exam.net eller andra provplattformar hjälper oss inte här. Eleverna har flera veckor på sig att försöka memorera referat som ChatGPT har skrivit. Vid provtillfället kan eleven skriva ner referaten och försöka koppla dem till den frågeställning de får då.

Tillbaka till ett klassrum någonstans i Sverige. En elev säger:

”Det är samma sak när det gäller det muntliga framförandet. Be roboten skriva ett argumenterande tal som handlar om provets tema.”

Proven bör inte genomföras i år

När det gäller det muntliga framförandet kommer Skolverket dock med ”en lösning”. Själva framförandet ska väga tyngre, i förhållande till vad man kan förbereda i förväg. Vid en första anblick kan detta låta klokt, men vad ska läraren säga till den elev vars moraliska kompass säger att det är fel att fuska? Kanske skriver ChatGPT ett bättre tal än den elev som har lagt timmar på att skriva ett manus. Ska läraren råda eleven att följa sin moraliska kompass, trots att samma elev riskerar att missa en utbildningsplats på dennes favoritprogram på universitetet – bara därför att andra elever fått högre betyg genom fusk? Vi kan nämligen förvänta oss att många elever kommer att fuska med hjälp av ChatGPT i samband med de nationella proven i år.

Skolverket, nu ber vi lärare er att sluta blunda för elefanten i rummet. I år går det inte att genomföra de nationella proven i svenska på ett rättssäkert sätt. Dessa prov bör inte särskilt beaktas vid betygsättning. Dessa prov bör inte kunna påverka vilka utbildningar som eleverna kommer in på i framtiden. De bör inte genomföras överhuvudtaget i år. De bör nämligen inte genomföras förrän Skolverket har hunnit fundera över hur dessa prov kan genomföras på ett rättssäkert sätt.

Vi lärare ska förbereda våra elever inför framtiden – vi ska inte bedöma texter som en robot har skrivit. Jag och många andra lärare känner stor oro över hur den snabba tekniska utvecklingen nu utmanar vår förmåga att göra rättssäkra bedömningar av elevtexter. Skolverket måste agera kraftfullt annars riskerar tilltron till utbildningsväsendet som helhet att gå förlorad.

Sabina Gymnasielärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.