Skolverket ändrar bedömning på nationella prov efter AI-fusk

Anders Boman, Skolverkets chef för nationella prov, förklarar hur AI påverkar lärarnas bedömning.

Textboten ChatGPT gör det enklare att fuska på nationella proven i svenska.
Nu svarar Skolverkets genom att ge lärarna nya instruktioner för bedömning.

LÄS ÄVEN: AI-boten svarar själv: ”Kan inte ersätta lärare”

Samtidigt som det första fallet av fusk med hjälp av textroboten ChatGPT rapporteras från Uppsala universitet, kommer läraren och debattören Henrik Birkebo med en debattartikel i SvD.

Han är kritisk mot att de nationella proven i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, samt svenska 3 och svenska som andraspråk 3 innehåller hemuppgifter som redan idag gör dem öppna för fusk.

Problemet är att ChatGPT genererar unika texter som inte går att söka på och att detta gör det ännu svårare för lärare att göra rättssäkra bedömningar.

Så ändras nationella proven

Nu gör provkonstruktören Uppsala universitet förändringar i instruktionerna till det nationella provet.

–  Det själva muntliga framförandet kommer att viktas mer, i förhållande till vad man kan förbereda i förväg. Till varje prov finns bedömningsanvisningar och olika bedömningsaspekter som lärarna ska följa och här gör provkonstruktören en förändring, säger Anders Boman, chef för nationella prov vid Skolverket.

Dock sker ingen total översikt av proven med hänsyn till textboten.

– Vi ser över så att proven blir tillförlitliga i samband med ett nytt ramverk när proven blir digitala. Men vi tänker inte se över provsystemet för ChatGPT, säger Anders Boman.

Uppmaningen: ”Var ännu mer vaksam”

Däremot menar Anders Boman att lärare generellt bör vara varsamma med betygsgrundande hemuppgifter.

– Problemet har funnits tidigare, till exempel när äldre syskon gör elevens arbete, men i och med ChatGPT behöver man vara ännu mer varsam till exempel genom att följa upp inlämningsuppgifter muntligt för att säkerställa att det är elevers kunskaper och inget annat, säger Anders Boman.

LÄS ÄVEN:

Boten planerar Anders lektioner

Maria Wiman: AI är bara ett medel – resten är upp till oss proffs