AI-boten svarar själv: ”Kan inte ersätta lärare”

ChatGPT väcker funderingar om hur AI kan förändra utbildningssystemet. Foto: Nicklas Elmrin

Vi Lärare använder ChatGPT och frågar hur den ser på framtiden för AI i skolan. Så här blev svaren.

Hej och välkommen till Vi lärare.

– Tack! Det är en glädje att vara här.

Vad är du?

– Jag är en stor språkmodell som är designad för att generera text på ett sätt som låter naturligt för mänskliga läsare.

– Jag är inte en person eller en fysisk varelse, utan snarare en samling av algoritmer och data som  samverkar för att producera text som låter mänsklig.

Beskriv dig själv med tre ord.

– Om jag skulle försöka beskriva mina kapaciteter och funktioner skulle jag kanske säga att jag är informativ, hjälpsam och lärande.

Vad tänker du om risken att elever använder dig och annan AI för att fuska i skolan?

– Som en AI-modell har jag inte samma förmåga som en människa att förstå eller bedöma om eleverna fuskar eller inte. Det är upp till lärare och andra vuxna att se till att eleverna följer skolans regler och förväntningar när det gäller fusk och annat oetiskt beteende.

Vilka andra effekter kan AI ha på skolsystemet?

– Det är svårt att säga exakt eftersom AI fortfarande är en relativt ny teknologi och dess påverkan på olika områden är svår att förutse. Men det är troligt att AI kan användas på ett antal olika sätt, till exempel för att hjälpa lärare att skapa personliga läroplaner för varje elev baserat på deras unika förmågor och behov, eller för att automatisera repetitionsuppgifter och andra enklare läxor. Men det är också viktigt att notera att AI inte kan ersätta lärare helt och hållet.

Varför inte?

– AI har inte samma förmåga som människor att förstå och svara på elevernas individuella behov och frågor. AI-system kan kanske ge en grundläggande undervisning och ge eleverna information om olika ämnen, men de kan inte erbjuda den personliga interaktion och anpassning som lärare kan. Dessutom finns det också en risk att AI-system kan bli en distraktion för eleverna och leda till minskad uppmärksamhet och lärande.

Vissa svar är kortade.

LÄS ÄVEN

Så kan AI förändra lärares arbete i grunden

Forskaren: Lärare behöver mer inflytande över AI

Forskare: Lärare effektivare än AI