Uppdraget: Så vill regeringen skapa ordning i skolan

Happy Hilmarsdottir Arenvall är regeringens utredare för ökad trygghet och studiero i skolan.

Mindre dokumentation för lärarna och mer ansvar för rektor. Det är regeringens uppdrag till utredaren Happy Hilmarsdottir Arenvall, som ska lämna förslag till ökad trygghet och studiero i skolan.

Under måndagen presenterade regeringen sina direktiv till utredaren Happy Hilmarsdottir Arenvall, barn- och ungdomsdirektör i Järfälla och före detta rektor.

Bland annat vill skolminister Lotta Edholm (L) avlasta lärare som utvisar elever ur klassrummet.

– Det är klart att en lärare ska känna trygghet i att kunna vidta de åtgärder som krävs i klassrummet utan att sitta och fylla i papper i timmar. Sverige lider av en dokumentationsfeber, säger Lotta Edholm, skolminister (L). 

Så ska skollagen skärpas

Men utredaren ska även lämna förslag på en skärpt skollag. Bland Happy Hilmarsdottir Arenvalls uppdrag finns:

  • Rektorns ansvar för trygghet och studiero ska skrivas in i skollagen.
  • Lämna förslag på hur omplaceringar i till exempel akutskolor ska kunna göras oftare och under längre tidsperioder – även för fristående skolor.
    Förslag på åtgärder som leder till nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning.
  • Lämna förslag på ett nationellt frånvaroregister.
  • Lämna förslag på skrivningar som gör det tydligt att det är läraren som beslutar om undervisningen.

Skolministern vill även ändra riktningen i skolan – samma regler ska gälla i klassrum och på skolgårdar som i övriga samhället.

”Sätta tydliga gränser”

– Målsättningen är att man redan tidigt genom förebyggande åtgärder och tidiga insatser ge elever det stöd de behöver, men också att vuxenvärlden sätter tydliga gränser, säger Lotta Edholm. 

Rektor kan också komma att bli skyldig att omplacera stökiga elever, samt ansvara för att skolans ordningsregler och konsekvenstrappa följs.

– Jag vill också lyfta föräldraansvaret. Vi har tassat alldeles för försiktigt kring föräldrars uppgift, säger Lotta Edholm. 

Utredningen ska vara färdig att presenteras i december 2024.

LÄS ÄVEN: 

Lärarna som ger de svåraste eleverna en ny chans