”Kritiken mot utbildningen drabbar yrkesstoltheten”

Lärarutbildningen ger de verktyg som studenterna behöver, menar debattören.

Kritiken mot lärarutbildningen drabbar yrkesstoltheten, menar studenten Malin Bäckström.

Den senaste tiden har det debatterats flitigt vad gäller kvalitén på olika lärarutbildningar och högskolorna har fått en hel del kritik.

I en krönika av Niclas Fohlin framgår ett missnöje över utbildningen och han påstår att det saknas ett helhetsgrepp och en yrkesstolthet.

Jag tror att den negativa publicering som sker genom att nedvärdera lärarutbildningen tyvärr inte bidrar till att skapa en yrkesstolthet. Niclas Fohlin sågar lärarutbildningen rejält och menar på att det saknas omsättning från teori till praktik. 

Vad som bör framhållas är att detta är långt ifrån hela sanningen. Det finns studenter som är mycket nöjda och jag är en av dem.

Jag påbörjar mitt sista år som lärarstudent på Högskolan Dalarna i höst och känner redan nu efter tre år en trygghet i att våga och ha verktyg till att leda en egen klass.

Under mina tre år har utbildningen hållit en hög kvalité med den senaste forskningen, teori och konkreta förslag på hur jag kan agera i klassrummet. Vi har matats med relevant litteratur både vad gäller läs- och skrivinlärning, ledarskap, didaktik med mera. Listan kan göras lång.

Detta krävs för att lyckas

Genom att vara engagerad och fokuserad på studierna och ta tillfället i akt att ta del av föreläsningar och litteratur är jag övertygad om att de allra flesta kan bli mycket goda lärare. MEN det kräver att en studerar heltid och är aktivt i sitt eget lärande. Att som lärarstudent förvänta sig att få alla lösningar för ett komplext yrke som kräver erfarenhet, engagemang och intresse är en orimlighet.

Malin Bäckström

Utbildning, stöttning av kollegor och erfarenhet med tiden är det som jag tror kommer göra oss till bra lärare. 

Niclas Fohlin gör en liknelse som går ut på att vi inte får ompröva litteratur till aktiviteter och att det är som att lära sig simma utan att få hoppa i vattnet och pröva på.

Under min utbildning har jag vid flertalet tillfällen i alla ämneskurser enskilt och tillsammans med kurskamrater planerat undervisning utifrån vad vi fått med oss teoretiskt.

Studenterna som bör underkännas

Med andra ord, vi har fått tillfälle att omsätta teorin till praktik eftersom alla dessa planeringar implementeras i den verksamhetsförlagda utbildningen samt under fältdagar när vi är ute på skolorna och omsätter kunskaperna i praktiken.  

Det jag däremot håller med Niclas Fohlin om är att studenter som inte passar tiden eller har förmågan att leda en klass bör underkännas. Men att inte passa tider eller att sakna förmågan att leda ett klassrum kan nog inte högskolan beskyllas för. Det beror säkerligen på andra faktorer. 

Jag är otroligt tacksam och nöjd över det vi får och har fått lära oss under min studietid och detta i kombination med en bra handledare och verksamhetsförlagd utbildning gör att jag ser fram emot att snart få bli en del av lärarkåren. 

Malin Bäckström, lärarstuderande, Funäsdalen

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER: Lärarutbildningen missar konsten att lära ut