Sökes: Lärare till nya fängelseskolan för unga

Skolchefen Johan Ahlström är en av dem som arbetar för att anpassa kriminalvården till att ta emot barn och ungdomar – bland annat med skola.

Hösten 2025 kan Kriminalvården börja annonsera efter grundskollärare – till de nya barn- och ungdomsfängelserna.
– Vi har många utmaningar kring lokaler och personal, säger Johan Ahlström, skolchef inom Kriminalvårdens vuxenutbildning.

Från och med juli 2026 kan skolpliktiga barn kunna dömas till fängelse, om regeringen får sin vilja igenom. Unga mellan 15 och 17 ska kunna placeras på nya barn- och ungdomsavdelningar, i stället som idag dömas till sluten ungdomsvård. Detta beskriver Kriminalvården i en färsk förstudie.

Kriminalvården planerar just nu för en helt ny skola.

– Barn kommer att dömas till anstalt, sedan är grundskolan obligatorisk och det behöver vi förhålla oss till och erbjuda undervisning så att de intagna har möjlighet att fullfölja sin grundskola, säger Johan Ahlström.

Studien poängterar att både Barnkonventionen och skollagen ställer krav på verksamheten.

Barn har rätt till utbildning, och från förskoleklass och upp till årskurs nio gäller skolplikt.

– Skollagen kommer att gälla för oss också, vi behöver ha lagstöd för att bedriva undervisning och få eventuella undantag på plats, vi kommer till exempel ha svårt att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande, eftersom det kommer att vara slutna anstalter, säger Johan Ahlström.

Ökar lärartätheten

Hur många lärare som kommer att krävas är inte klart.

– Vi kommer att behöva rekrytera de lärare som behövs för att bedriva utbildning. Den kommer att präglas av större lärartäthet än den utbildningsverksamhet vi har idag kring vuxna, det är vi helt på det klara med, säger Johan Ahlström.

Det handlar enligt myndighetens förstudie om bland annat tillgången till elevhälsa och specialpedagogiska insatser.

– Vi kommer att behöva öka personaltätheten för de unga människorna och det kommer att krävas ett tydligare sammanhang för att integrera olika delar inom kriminalvården, till exempel med behandlingsprogram och avdelningspersonal. All personal kommer att behöva arbeta tätare för att skapa en helhet som vi inte har idag i vårt arbete med vuxna, säger han.

Viktigt med motivation

På tre platser i landet ska fängelser anpassas för barn och unga, eftersom det enligt Johan Ahlström inte är möjligt att bygga nytt inför införandet om två år.

I prognosen handlar det om ett hundratal platser under 2026. De planerade lärcentrumen ska erbjuda både grundskola och gymnasieutbildning.

– En stor del är motivationsfaktorn, att kunna entusiasmera unga människor till studier och förstå hur viktigt det är. Det är samma på utsidan, i introduktionsprogrammen, säger Johan Ahlström.

Dyrare än vanliga fängelser

Han har idag inga uppgifter om hur mycket de nya fängelsskolorna kommer att kosta.

– Men självklart kommer det att kosta. Platserna kommer att bli dyrare än vanlig dygnskostnad för anstalt idag, säger Johan Ahlström.

Kriminalvården rådgör med Statens institutionsstyrelse, Sis, som idag tar emot unga som döms till sluten ungdomsvård, och med Skolverket.

Sedan 2008 bedriver myndigheten vuxenutbildning motsvarande komvux.

– Och vi har erfarenhet i vår egen organisation med folk som jobbat på utsidan i grundskola och på gymnasiet, både med anpassad utbildning och introduktionsprogram. Vi har erfarenhet av att möta gruppen dömda till frihetsberövande. Det kommer att krävas annat av oss, men vi börjar inte från noll, säger Johan Ahlström.

När riksdagen fattar sitt beslut är inte klart.

LÄS ÄVEN:

De är lärare på SiS – den osynliga skolan

Lärarna som ger de svåraste eleverna en ny chans