Kommission: ”Offentlighet ska gälla friskolor”

En ny utredning förslår bland annat offentlighetsprincip för friskolor och att gemensamt skolval bör införas.

Skärpt tillsyn av skolor och att offentlighetsprincipen om insyn ska gälla alla skolor, även friskolor.
Det föreslår den produktivitetskommission som finansminister Elisabeth Svantesson (M) tillsatte förra året, i en katalog av förslag för att få fart på och mer utväxling av ekonomin.

Kommissionen leds av den förre moderate statssekreteraren Hans Lindblad och presenterar på DN debatt en del av de 113 förslag som läggs fram idag och som ingår i det första delbetänkandet.

Flera handlar om vad som krävs för få ett "utbildningssystem i världsklass":

  • Ett gemensamt skolval bör införas.
  • Fler tidiga insatser för elever som behöver dem.
  • Ökad tillgång och rätt till fritids.
  • Kommissionen vill också att betyg mer ska styras av centrala prov som rättas nationellt.
  • Skärpt tillsyn och att offentlighetsprincipen ska gälla för alla skolhuvudmän.
  • Universitet och högskolor ska få ställa högre behörighetskrav för vissa utbildningar och det bör prövas om de ska kunna kräva ett visst resultat på högskoleprovet.
  • Elever som idag inte får studera vidare på gymnasiet, på grund av att de inte är behöriga, måste få möjligheter att studera vidare där.

LÄS MER:

Sveriges Lärares krav: Offentlighetsprincip i friskolor

Nej i riksdagen – så går frågan om insyn i friskolor vidare

Statlig utredning: Inför offentlighetsprincip i friskolor

DOKUMENT: Så vill ministern förändra skolan