Bakläxa för Skolverket – regeringen kräver storstädning

Skolminister Lotta Edholm (L) ger Skolverkets generaldirektör Joakim Malmström i uppdrag att se över verksamheten inom myndigheten.

Regeringen ger Skolverket en rejäl bakläxa – och kräver att myndigheten förbättrar stödet till lärare. Fortbildningen ska också ses över.
– Det är ingen hemlighet att många lärare i dag upplever en stor frustration, skriver skolminister Lotta Edholm (L) i en debattartikel på SvD.

Skolverket brister i att ge lärare det stöd och den fortbildning de behöver.

Det skriver skolminister Lotta Edholm i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Det är ingen hemlighet att många lärare i dag upplever en stor frustration över att delar av det stöd och den vägledning som myndigheten levererar – vare sig det gäller stödmaterial, fortbildning eller kommunikation – har stora brister. Så kan vi inte ha det”, skriver ministern.

Mot bakgrund av skolans problem – regeringen pekar på fallande Pisa-resultat, usel arbetsmiljö för lärare, ökande hot och våld – vill Lotta Edholm se resultat från myndigheten.

Skolverkets nya läxa

Skolverket får i läxa att återgå till det Lotta Edholm menar är kärnuppdraget.

Ett deluppdrag är en ny modell för kompetensutveckling och ämnesdidaktisk fördjupning. Framför allt när det gäller att lära yngre barn att läsa och räkna.

– Många lärare vittnar i dag om att lärarutbildningen inte har gett nödvändig kunskap om hur man lär eleverna läsa, skriva och räkna. Därför måste vi, parallellt med att vi förbättrar lärarutbildningen, också se till att dagens lärare får relevant fortbildning som vilar på vetenskaplig grund i just detta, säger skolminister Lotta Edholm, i ett pressmeddelande.

Skolverket ska ta fram fortbildning som går att genomföra individuellt, genom uppdragsutbildning.

Det kollegiala lärandet, som till exempel Matematiklyftet och Läslyftet, har brister, enligt Lotta Edholm.

”Kollegor kan exempelvis inte alltid vara det stöd som en lärare eller förskollärare behöver i sin fortbildning och det kan också finnas organisatoriska svårigheter”, skriver skolminister Lotta Edholm i pressmeddelandet.

Sedan 15 mars 2024 har Skolverket en ny generaldirektör, Joakim Malmström, som ska leda förändringen.

”Finns fyra eller fem olika skolverk”

– Jag har varit chef för en myndighet i toppen av Kantar Sifos anseeendeindex. Nu kommer jag till en som ligger i botten, säger den tidigare chefen för Riksantikvarieämbetet, till Dagens Samhälle.

Och beskriver sin nya arbetsplats så här:

– Jag slås av att det är som om det finns fyra fem olika skolverk. Myndigheten hänger inte ihop. Och jag är inte imponerad av förmågan att mäta effekterna av vårt arbete och dra lärdom av det, säger Joakim Malmström till tidningen.

Nu ska han rapportera sina planer för förbättring till regeringen.

Den 24 november ska Joakim Malmström ge förslag till ny kompetensutveckling, den 28 februari 2025 ska förslag till lärares fortbildning finnas på Lotta Edholms bord.

LÄS ÄVEN:

Lärarnas uppmaning till nya Skolverket: ”Fråga oss”

Maria Wiman: Skolmyndigheter måste börja lägga samma kraft som vi lärare

Ny rapport ger stöd för lärares betygsdilemma

Skolverkets stöd till lågstadielärare får hård kritik

Skolverkets svar på forskarnas trendkritik: ”Håller med”

Uppmaningen till Skolverkets nya chef: ”Ta kontakt med mig”

Han blir ny chef för Skolverket