Han blir ny chef för Skolverket

Joakim Malmström efterträder Peter Fredriksson som generaldirektör för Skolverket. Han presenterades av skolminister Lotta Eholm.

Joakim Malmström blir ny generaldirektör för Skolverket, har regeringen beslutat.

Skolminister Lotta Edholm (L) presenterade den nya myndighetschefen på en pressträff på måndagen.

Joakim Malmström efterträder Peter Fredriksson, som haft posten sedan sommaren 2017.

– Skolverket får nu en nystart, vilket är viktigt när regeringen har lagt om skolpolitiken. Det gäller för en ny ledning, med den tillträdande generaldirektören i spetsen, att ta fasta på det som fungerar bra – samtidigt som man tar itu med de brister som finns. Skolverkets nya ledning får ett tydligt förändringsmandat, säger skolminister Lotta Edholm.

Kommer inte från skolvärlden

Lotta Edholm understryker att Malmström har en lång och gedigen erfarenhet av ledarskap inom statsförvaltning och utbildningsväsende. Däremot tar han själv upp att han inte kommer från skolvärlden.

– Det kanske en och annan skoldebattör redan hunnit twittra om och jag tänker inte låtsas att jag vet allt om de utmaningar som lärare, skolledare och elever möter i sin vardag. Men jag vet att jag är nyfiken och snabb på att lära mig, säger Malmström.

Joakim Malmström är filosofie doktor i historia. Han har lång erfarenhet inom universitets- och högskolevärlden, dels som kanslichef för Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet vid Stockholms universitet, dels som universitetsdirektör under flera år. Han har också varit myndighetschef för Naturhistoriska riksmuseet. Joakim Malmström kommer närmast från Riksantikvarieämbetet där han har varit Sveriges riksantikvarie och myndighetschef.

– Det jag ser allra mest fram emot är att sätta i gång och göra. Göra konkreta insatser. Gå från diskussioner och problembeskrivning till faktisk handling. Det tror jag också är en av styrkorna jag tar med mig in: Att komma till skott, kraftsamla och sjösätta lösningar som man systematiskt följer upp och utvärderar för att se effekten av och inte stannar vid problembeskrivningar eller säga att det får någon annan lösa, säger Joakim Malmström vid presskonferensen.

Han läser ur Skolverkets uppdragsbeskrivning och sammanfattar den: 

– Goda förutsättningar för barns lärande, se till att kunskapsresultaten stärks, se till att landets lärare verkligen har förutsättningar att göra sitt jobb och i det också bidra till att lyfta fram hur enormt viktigt läraryrket är och se till att bidra till att säkra återväxten bland landets lärare, säger Joakim Malmström. 

Tackar Peter Fredriksson

– Jag vill samtidigt tacka Peter Fredriksson för viktiga insatser i skolväsendet i nära 40 år. Som ämneslärare i svenska och historia, som biträdande rektor och rektor, som skolchef och utbildningsdirektör. Och de senaste dryga sex åren som generaldirektör för Skolverket, säger Lotta Edholm.

Skolverkets uppgifter är bland annat att ta fram kurs- och ämnesplaner, allmänna råd, analyser och statistik på skolområdet. Myndigheten ansvarar också för de nationella proven, utfärdar lärarlegitimation och fördelar statsbidrag.

LÄS MER:

Uppmaningen till Skolverkets nya chef: ”Ta kontakt med mig”

Per Kornhall: Vågar Skolverkets nya chef vara mer än tjänsteman?

Maria Wiman: Hallå, chefchefen – lyssna på oss fnattingar på golvet