Per Kornhall: Det här är mina råd till Skolverkets nya generaldirektör.

Det var många som frågade mig om vem jag trodde skulle bli ny generaldirektör för Skolverket. Mitt standardsvar var: ”Jag har ingen aning”.

Det svaret kom sig av att jag dels vet att regeringar kan ha så många olika tankar om en sådan post att det blir svårt att gissa bara av den anledningen. Sedan är det frågan om vem som vill ha ett sådant jobb och slutligen vem som är lämpad.

Det som behövs är framför allt en person som kan leda, som förstår förutsättningarna att göra det i en så stor organisation. Och det är inte så många som egentligen kan komma på fråga.

En av anledningarna till att jag inte ville gissa var också att förväntningarna på en generaldirektör för Skolverket kan bli så stora. En förväntan som kanske inte alls avspeglar sig i vad rollen innebär eller vad en generaldirektör faktiskt kan åstadkomma.

Som chef på en så stor myndighet är han chef över chefers chefer.

Skolverket är en mycket stor organisation med 850 anställda. Att bli generaldirektör är framför allt att blir chef över en hydra till organisation, där man som chef är chef över chefers chefer. På en så stor och förvaltande myndighet finns lager på lager med människor som har idéer om vad myndighetens uppdrag är, lager på lager av rutiner, kvalitetskontroller och uppdrag. Att tro att någon bara för att den är chef snabbt kan ändra på saker är med all sannolikhet ett felaktigt antagande.

En chansning av regeringen

Med allt detta sagt, vad har jag då för förväntningar på en ny generaldirektör och på den person vi nu vet kommer att tillträda posten? Jag har låga förväntningar, dels på grund av uppdragets karaktär, och dels för att jag inte vet något om honom. Det är helt klart en chansning regeringen gör när man tar någon som inte kommer från skolväsendet. Sannolikheten att den personen ska kunna göra avtryck är ännu mindre då, eftersom det krävs en ganska lång startsträcka för att han inte ska trampa i klaveret hela tiden, innan han kan göra bedömningar och innan man har legitimitet i olika samtal.

Risken är att han blir en lätt match för de chefer som finns på myndigheten och som genom sin kunskap lätt får mycket makt.

Utnyttja den första tiden

Om jag skulle ge ett tips är det kanske att utnyttja tiden medan man inte kan så mycket till att just trampa i klaveret. Ni vet, när man är ny på jobbet får man göra fel. Det kan vara ett sätt att pröva gränser. Gränser för vad som bara är tradition och vad som är verkliga gränser.

Ett annat råd är naturligtvis att lägga mycket tid på att prata, prata med medarbetare, med lärar- och skolledarfack, med departement, med de som är engagerade i skolväsendet, med forskare. Börja med att läsa skollagen och läroplaner. Vad är det grundläggande uppdraget?

Kanske våga vara mer än en oförvitlig tjänsteman?

LÄS MER:

Han blir ny chef för Skolverket

Uppmaningen till Skolverkets nya chef: ”Ta kontakt med mig”

Maria Wiman: Hallå, chefchefen – lyssna på oss fnattingar på golvet