”Jag har aldrig tänkt tanken på att det sitter ett gäng ux-designers någonstans på ett kontor och jobbar för att förbättra mina elevers kunskapsresultat”, skriver Maria Wiman.

Inför denna krönika har jag gjort min läxa. Jag har läst på om Skolverket och lärt mig att det är en myndighet med drygt 850 medarbetare. 850! Fatta vilket ansvar för vår nya generaldirektör Joakim Malmström! Han är inte bara en vanlig chef utan en mellanchefernas chefchef. Enligt Per Kornhall är han chef över chefers chefer. Jag blir åksjuk av att bara tanken.

Skolverket består alltså av hisnande 850 personer som alla är anställda för att utveckla lärande, förbättra kunskapsresultat och hjälpa staten att styra över skolans arbete. Jag har läst på Skolverkets hemsida att bland dessa 850 medarbetare, i denna armé av medmänniskor som jobbar för skolans bästa, finns bland annat undervisningsråd, statistiker, jurister, UX-designers, systemutvecklare och kommunikatörer.

Jag blev paff av tanken

Jag ska ärligt erkänna att detta gjorde mig en smula yr i planeten. Jag menar, jag har jobbat i skolan i hela mitt vuxna liv, och jag har aldrig tänkt tanken på att det sitter ett gäng ux-designers någonstans på ett kontor och jobbar för att förbättra mina elevers kunskapsresultat.

Det ska erkännas att jag blir alldeles paff av tanken på att 850 personer med snofsiga titlar är tillsatta enbart för att sätta ramar för mitt arbete, fortbilda mig, ge mig direktiv och stötta mitt professionella förändringsarbete (ja, jag har stulit dessa fräsiga formuleringar från Skolverkets hemsida). Otroligt!

Gulp, tänker jag. Det är inget litet uppdrag.

Jag tänker lite på Joakim Malmström. Om jag vore i hans skor skulle jag vara mer än lovligt pirrig i nerverna. Joakim har visserligen en doktorsexamen i historia, han har bland annat jobbat som universitetsdirektör och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet, han är uppenbarligen en man som värnar utbildning. Men han är lite av en novis när det kommer till vår del av skolvärlden och nu ska han plötsligt bli chefernas chefchef, regent över alla mellanchefer, ux-designers och kommunikatörer! Nu är det han som på uppdrag av själva regeringen ska ta fram regelverk, utarbeta lagförslag och verka för att den svenska skolan ska blomstra.

Gulp, tänker jag. Det är inget litet uppdrag.

Vi är längst ner i kedjan

Jag är ju varken direktör eller mellanchef eller för den delen innehavare av någon snitsig titel överhuvudtaget, men jag vill ändå komma med ett råd till Joakim Malmström. Jag skulle önska att han tog sig tid att lyssna på oss fnattingar som jobbar på golvet. Vi är visserligen längst ner i kedjan och jag vet att Malmströms direktiv kommer uppifrån men jag tror ändå att vi har ditt och datt att bidra med.

Jag är ganska övertygad om att vi som harvar på i klassrummen tillsammans med eleverna har en hel del att säga till om när det kommer till sådana detaljer som hur utbildning ska bedrivas och bedömas. Vi har nog ganska många tankar om Skolverkets moduler, om läroplanerna och fortbildningen.

Stega ner för trappan, Joakim

Det vore förbålt fint om Malmström kunde leta sig hela vägen igenom alla 850 medarbetare och hitta fram till oss. Vi är visserligen varken forskare, kommunikatörer eller statistiker men vi har en stor fördel i att vi faktiskt är där, vi är på plats i verkligheten som Skolverket styr över. Vi är på riktigt i händelsernas centrum, det är vi som förverkligar och lever i besluten. Dessutom är vi ganska snacksaliga.

Ja, som chefernas chef och skolans beskyddare vore det sannerligen föredömligt om Malmström stegade ner för trappan för att prata med oss. 

LÄS MER: 

Per Kornhall: Vågar Skolverkets nya chef vara mer än tjänsteman?

Han blir ny chef för Skolverket

Uppmaningen till Skolverkets nya chef: ”Ta kontakt med mig”