Lärarnas uppmaning till nya Skolverket: ”Fråga oss”

Filippa Mannerheim, Niclas Fohlin och Maria Wiman tipsar Skolverket om vad som behöver förändras inom myndigheten.

Regeringen vill bygga om Skolverket och ge lärare bättre stöd och individualiserad professionsutbildning.
Så här säger lärarna själva om sina behov.

Niclas Fohlin, specialpedagog och krönikör på Specialpedagogik:

– Staten har lagt ut ansvaret för skolan på kommuner och enskilda. De enda sätten att reglera skolan är statliga bidrag och Skolverket. Det är en organisation som är enormt politiskt styrd, och regeringen älskar att pilla med Skolverket.

– Skolverket är ideologiskt styrt, men lärare styrs av villkoren i sin vardag. Därför borde Skolverket vara professionsstyrt och erbjuda det stöd som lärare och skolor behöver för att erbjuda god, kvalitativ undervisning.

– Jag vill gärna se återkommande samarbeten och projekt mellan lärare och Skolverket, då blir det inte lika politikerstyrt. Fråga lärare vad de behöver i sin vardag och på vilket sätt Skolverket kan samarbeta med professionen”.

Filippa Mannerheim, lärare och krönikör på Vi Lärare:

– Materialet i deras kanaler är en enda röra. Det är som Bibeln, det går att basera vad som helst på det som Skolverket säger.

– Skolverket reproducerar mängder av forskning om högt och lågt. I stället borde de se till att deras material och vägledningar drar åt samma, vetenskapligt förankrade håll.

– Sedan är det det systematiska kvalitetsarbetet. Det är som de senilas sammanslutning, man kommer aldrig vidare från deras gigantiska frågebatteri. Lärare behöver inte älta tusen frågor, vi behöver svar. Svar som grundas på vetenskap”.

Maria Wiman, lärare och krönikör på Vi Lärare:

– Svenska lärare måste återfå förtroendet för Skolverket. De behöver till exempel rensa upp hemsidan. Den är en djungel att ta sig igenom och det är högst skiftande kvalitet på innehållet. 

– Man behöver också fundera på vilket sätt man kan bistå lärare i deras dagliga arbete. Det ska vara lätt att hitta rätt information, den ska vara stringent och uppdaterad och med tydlig förankring i vår verklighet på klassrumsgolvet.

LÄS MER: