8 steg till utvecklad undervisning – så kan du göra

Eva Lanteli skrev boken boken ”Lyckas som lärare – 8 steg till bättre undervisning”. efter sina 40 år i skolans tjänst.

När Eva Lanteli skulle gå i pension efter mer än 40 år i skolans tjänst gnagde en tanke:
– Skulle allt det jag samlat på mig bara gå förlorat? Svaret var nej! I ett år avskärmade jag mig från omvärlden och skrev ner mina erfarenheter, säger hon.
Resultatet blev boken ”Lyckas som lärare – 8 steg till bättre undervisning”.

Eva Lanteli tog examen från lärarhögskolan i Stockholm 1983 och jobbade sedan som högstadielärare (adjunkt i svenska, engelska och historia), lärare på komvux, sommarlärare på anstalten Beateberg, yrkeslärare på lärarhögskolan och utredare på Skolinspektionen.

– Jag har sett hur den pedagogiska pendeln har svängt under olika decennier. Men oavsett vad som råkar vara på modet just nu, så finns det bra, tidlösa saker att tänka på för att kunna utveckla sig som lärare, säger Eva Lanteli.

Metodiskt utvecklande

Hon fortsätter:

– Via erfarenheterna från mina olika uppdrag i skolans värld har jag landat i att det finns åtta steg att ta för att metodiskt kunna utveckla sin undervisning som lärare. De stegen är handfasta och de bottnar i vetenskap, säger Eva Lanteli.

Måste man ta stegen i samma ordning som du beskriver dem?

– Nej, man kan börja med vilket steg som helst och ta dem i den ordning man själv vill. Huvudsaken är att börja. Jag skulle vilja tipsa om att börja i ett område man brinner lite extra för och känner sig bekväm med. Sedan kan man ta ett litet steg. Det är bättre att ta sig upp för en kulle med gott humör än att gruva sig för ett högt berg. Att utveckla sig är ju ändå en livslång process, säger Eva Lanteli.

En pedagogisk pendel

Tycker du att det finns saker som fallit i glömska under dina 40 år i skolan?

– Återigen måste jag nämna den pedagogiska pendeln. Något kan vara i blickfånget väldigt intensivt och sedan träda tillbaka lite – även om det givetvis inte glöms bort helt. Men hjärnans utveckling i olika åldrar diskuterades väldigt flitigt åren runt millennieskiftet.

– Nu kan vi via ny teknik faktiskt se hur hjärnan aktiveras. Många saker som vi trodde för 20–25 år sedan har visat sig stämma. Vi får kunskap som – om vi omsätter den i praktisk undervisning – ökar sannolikheten för att eleverna lär sig mer. Det här finns för övrigt med i steg tre, säger Eva Lanteli.   

Viktigt att tänka på:

 • Behov – Anpassa undervisningen till elevernas intresse, behov och erfarenheter – det ökar deras motivation att lära sig.
 • Trygghet – Skapa ett klimat som bygger på ömsesidig respekt. Våga ge av dig själv. En trygg elev är en lärande elev.
 • Aktivitet – Se till att eleverna är deltagande och aktiva i sitt eget lärande.
 • Uppmuntran – Beröm dina elevers ansträngningar snarare än deras resultat. Var äkta i ditt beröm.
 • Tillit – Visa att du tror på elevernas förmåga att lära. När de tror att de kan presterar de bättre.
 • Bearbetning – Skapa utrymme för elevens egen lärprocess.
 • Variation – Skapa dynamik i undervisningen genom att variera arbetssätt och arbetsformer. Överraska eleverna med lekfulla och lärande övningar då och då.
 • Samarbete – Planera in och uppmuntra olika former av samarbeten. Träna dem i att arbeta tillsammans. Tillsammans lär de ofta mer.

Följ stegen – här är 8 tips

 • 1) Skaffa dig förutsättningar.
 • 2) Se skillnaden ­mellan pedagogik som teori och praktik.
 • 3) Skapa en lärande struktur i din undervisning.
 • 4) Använd dig av lärande principer i din undervisning.
 • 5) Utveckla din lärarroll.
 • 6) ”Mitt förbättringsprojekt.”
 • 7) Utveckla undervisningen tillsammans med andra.
 • 8) Få perspektiv på ditt förändringsarbete.