Här saknas anmälningar om hot och våld: ”Mörkertal”

Stor skillnad i antal anmälningar i skolan mellan länen.

I 15 kommuner har det under de senaste tio åren inte inträffat en enda allvarlig hot- eller våldshändelse i skolan.
Åtminstone inte enligt anmälningarna till Arbetsmiljöverket.

Timrå kommun i Västernorrland med cirka 18 000 invånare är en sådan kommun. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik kom det under perioden 2013–2023 inte in någon anmälan från Timrå enligt 3 kap 3 a § Arbetsmiljölagen gällande hot och våld inom grund- eller gymnasieskolan.

– Jag tror tyvärr inte att det beror på att det inte har skett några sådana händelser här, utan på att de inte har anmälts på ett korrekt sätt, säger Linn Jansson som är huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Timrå.

– Det förekommer hot och våld på skolorna i Timrå. Däremot vet jag inte om det sker i större eller mindre utsträckning här än i andra kommuner.

Mot lärare?

– Ja. Det händer att lärare och annan skolpersonal utsätts för hot och våld från elever som är utagerande. Men även när de behöver gå emellan elever som bråkar med varandra. Det har också förekommit att vårdnadshavare uppträtt hotfullt mot lärare och då både i tal och skrift.

I vilken utsträckning görs det ­anmälningar?

– Min bild är att lärare är halvdåliga på att anmäla och att det finns ett mörkertal. Det händer så mycket att man till slut blir avtrubbad, vilket syns på antalet anmälningar som ofta är fler i början på läsåret än i slutet.

– Från fackligt håll uppmanar vi alla att anmäla alla händelser av hot och våld. Det är inte minst viktigt för att det ska bli synligt hur stort problemet är och för att man kunna göra något åt det.