Åsa Fahlén om larmen från lärare: ”Problem överallt”

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, varnade för de växande skillnaderna mellan olika kommuner och skolor under manifestationen i Fatbursparken i Stockholm..
Foto: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, varnade för de växande skillnaderna mellan olika kommuner och skolor.

Vid en manifestation i Stockholm på lördagen betonade Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén i sitt tal att läget är akut:
– I de flesta kommuner pågår nu nedskärningar inom skola och förskola vilket får allvarliga konsekvenser för både kvaliteten i undervisningen och för arbetsmiljön för oss lärare.

Runt 500 åhörare och fackligt aktiva hade kommit till demonstrationen i Fatbursparken på Södermalm, arrangerad av Sveriges Lärare Stockholm – i samarbete med instagramkontot ”Stockholms skolor larmar” och Kommunal.

Åsa Fahlén varnade för att skillnaderna mellan olika kommuner och skolor bara växer:

– Hela grundidén med ett likvärdigt och kompensatoriskt skolväsende undermineras av att kommunerna ger så olika mycket till sina skolor.

Styrs av konkurrens

Hon beskrev sin fasta övertygelse är att staten måste ta ett betydligt större ansvar:

– Staten behöver steg för steg ta över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet. Först när det sker tror jag att vi fullt ut kan få den skola och förskola som ger oss lärare och förskollärare rätt förutsättningar. Och som ger barn och elever den undervisning de har rätt till.

Både vuxna och barn deltog i manifestationen i Stockholm på lördagen. Foto: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån

Temat för manifestationen var ”Tillsammans står vi upp mot systemfel som drabbar förskola och skola”. Åsa Fahlén riktade stark kritik mot dagens målstyrning:

– Våra skolor styrs av en aldrig sinande ström av mål, visioner och kvalitetsindikatorer. Dessutom i konkurrens om barn och elever. Allt större tyngd ges till rapportering, matriser, obligatoriska moment och… till varumärkesarbete!

Hennes tre konkreta punkter

Istället för målstyrning vill hon se mer av regelstyrning. Och lyfte tre konkreta punkter:

  • Nationellt reglerad undervisningstid.
  • Nationellt reglerad tid till planering, för- och efterarbete.
  • Lagstadgade regler för klass- och gruppstorlekar – från förskola till gymnasieskola.

Det andra stora systemfelet, menade hon, är ”marknadstänket”:

– Konkurrensen mellan skolor och skolpengssystemets konstruktion har lett till att elever och vårdnadshavare har börjat se sig själva som kunder. Och utbildning som en vara man köper. Även skolledare och huvudmän har börjat se föräldrar och elever som kunder.

Mot den bakgrunden finns bara en slutsats, menade hon:

– Det är dags att fasa ut marknadsskola och vinstjakt från hela skolväsendet! Skattepengar avsatta för en likvärdig och kvalitativ skola måste användas till just det.

Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans var en av talarna under manifestationen i Stockholm. Foto: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån

När det finns så stora behov, resonerade hon, borde det inte kunna uppstå överskott eller vinst någonstans.

– Det är ett systemfel. Pengarna ska gå till eleverna, till lön för oss lärare och till en bättre arbetsmiljö! Hur svårt ska det vara att inse det?

Efter talet frågar Vi Lärare henne om de nedskärningar hon hör talas om när hon reser runt i landet.

– Det är ännu mer alarmerande än i fjol. Inflationen och kostnadsökningarna har spätt på situationen. Tidigare var det ett antal utpekade kommuner som hade störst problem, nu finns problemen i stort sett överallt. 

”Ett slags vaccin”

Hon menar att såväl regering och riksdag som enskilda kommuner måste inse allvaret i situationen – och anslå mer medel.

– Jag begriper inte hur de tänker, en mer välfungerande skola är ju en investering och ett slags vaccin. Elever som inte får det stöd de har rätt till och misslyckas i skolan, de lockas ju lätt in i kriminalitet, det vet vi vid det här laget.

LÄS MER:

Här manifesterar lärarna mot alla besparingar

NEDSKÄRNINGAR: Hundratals lärare kan bli av med jobbet

Här måste föräldrarna hjälpa till efter besparingarna

Tuffa sparåtgärderna – kommunen sänker lönerna