1,2 miljarder i vinst – ändå ska Umeå spara i skolan

Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare i Umeå, höll ett brandtal inför de protesterande lärarna.

Sveriges Lärares ordförande i Umeå, Anna Olskog, protesterar kraftigt mot att kommunen – trots ett överskott på mer än en miljard vill göra nedskärningar i skolan:
– Vi är djupt oroade och vi känner att vi inte räcker till. Det är allvar nu!
Här är hennes tal ord för ord.

LÄS ÄVEN: Protesterna sprids över landet – här stöttas lärarna

Maria Wiman: Låt mig prova ett språk som politiker förstår

”Usla kunskapsresultat, hemmasittare, ständig pengabrist - en majoritet av lärarna anser att de inte kan göra ett bra jobb och den ständiga avsaknaden av pengar riskerar att ytterligare spä på skolmisslyckanden, sjukskrivningar utanförskap och arbetslöshet.

Den annars så flexibla och uppfinningsrika läraren har fått nog. Det är svårt att begripa, det är helt enkelt ytterst märkligt att lärare runt om i landet ska behöva demonstrera för att politikerna ska inse att dagens elever inte får den utbildning de har rätt till.

Det finns en gräns för alla – personalen i skolan har nu nått vägs ände! Vi har ännu en bit kvar till franska missnöjesyttringar men dagens manifestation talar sitt tydliga språk, vi är många som vill mer. Men vad vill Umeå kommun? Utbildningspolitiker på regerings- och kommunal nivå har att agera medan tid finns! Stoppa nedskärningarna – rädda skolan!

Anna Olskog kunde blicka ut över den stora mängden folk som hade samlats för att protestera mot nedskärningar i Umeå.

De har arrangerats flera lärardemonstrationer runt om i landet. Och fler väntar. Motivet är inte höjda lärarlöner – utan en önskan om att få göra ett bra jobb! Arbetsmiljön, de utökade arbetsuppgifterna och bristen på resurser tar knäcken på en redan hårt prövad lärarkår.

Vi klarar helt enkelt inte längre att täcka upp för fler kollegor, vi kan inte pressa våra scheman mer, vi vill sluta tillverka egna läromedel på grund av ständig ebb i kassan och vi vill upphöra med att vara skolkuratorer, vaktmästare, administratörer, lokalvårdare och skolsköterskor!

Vi vill undervisa! Vi har slagit knut på oss själva. Vi har förtvivlat tvingats förhålla oss till plåsterlösningar på bekostnad av vår hälsa och elevernas framtid! Det får vara slut på det nu.

12 miljarder, så mycket skulle regeringen ha behövt skjuta till i vårändringsbudgeten för att undvika nedskärningar i skolsverige. Det blev några miljoner, ett svek mot lärare, barn och elever.

Kompetensfrågan är hetare än någonsin.

Umeå kommun gör ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2022, All-time high faktiskt, med sammantaget nästan 1,2 miljarder kronor. Kommunen står starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur, vilket är enormt positivt.

Detta säkerställer att kommunen långsiktigt kan bedriva vård, skola, omsorg och erbjuda andra samhällstjänster på det sätt som är mest gynnsamt. I fullmäktige råder såklart enighet om att resultatet för 2022 är bra!

Samma enighet behöver råda om tagen när det gäller förskola och skola – Sveriges Lärare Umeå kräver att det kommande budgetbeslutet för kommunens skolverksamheter prioriteras, något annat är inte möjligt!

Kompetensfrågan är hetare än någonsin. Ledande chefer, oavsett bransch, vittnar om att kompetensförsörjning är den viktigaste strategiska prioriteringen – både på kort och lång sikt. Här på Renmarkstorget talar vi idag med enad röst:

Rädda skolan – stoppa nedskärningarna nu!

Plakaten och budskapen var många under manifestationen i Umeå.

Ute på skolor och förskolor är vi underfinansierade. Lärare och syv:ar är trötta och arga. Arga på nedskärningarna. Arga och trötta på nuvarande skolsystem. Arga och trötta på betygsinflationen. Vi är less på att inte bli lyssnade på. Och nu senast fick vi, via skolministern, reda på att det är vårt fel att eleverna läser allt sämre!

Ungefär samtidigt som vi fick besked om att kollegor får sluta på grund av övertalighet, de måste flyttas till någon annan enhet. Debatten om skolan är bitvis skev. Det gör oss trötta och arga, men vi får inte tystna! Nu är vi nere på själva skelettet och orken tryter. Vi är djupt oroade och vi känner att vi inte räcker till. Det är allvar nu!

Anledningen till att svenska barn läser mindre och sämre är mycket enkel. Det beror på att vi har skapat fram en utarmad skola! Vi får tillgång allt färre skolbibliotek och utbildade skolbibliotekarier lyser med sin frånvaro, det har blivit svårt att få tag i litteratur till våra barn. Vi har färre och dessutom utdaterade läroböcker. Klasserna och barngrupperna har stadigt blivit större och speciallärarna har blivit sällsynta.

Vi kan inte effektivisera bort våra elevers och barns behov av utbildning.

Det går inte att utbilda bort otrygghet och ohälsa, när man ensam ska möta alla behov i en grupp med alldeles för många barn. Det funkar inte – disciplin, hårdare tag eller konsekvenser kompenserar inte i en redan underfinansierad skola. Läsandet kommer inte att öka för det – och kön till lärarutbildningen blir inte längre – om inte omtag görs.

Maria Cronqvist, Anki Rådahl och Pernilla Höglander Wikström från Sveriges Lärare.

Vi behöver stabilitet och ro, vi vill undervisa och ägna åt att vara just lärare! Vi lärare har under alltför många år tvingats kompensera för politikernas tillkortakommanden, det har drabbat hårt!

”Slår skoningslöst mot likvärdigheten”

Centrala politiker och beslutsfattare måste ändra styrningen av skolan! Målstyrningen och (NPM) New Public Management måste bort från skolan, hela marknadsexperimentet måste upphöra! Skolans finansiering måste göras om i grunden. Men så länge vi har det så här så måste våra kommunala politiker ta sitt ansvar. Det är nog nu! Undervisning kan inte vänta, det gäller barn och unga. Vi kan inte effektivisera bort våra elevers och barns behov av utbildning.

Andelen legitimerade och behöriga lärare varierar i dag enormt från kommun till kommun. I Umeå har vi hög behörighet, dessa behöriga lärare behöver värnas. Samma stora variationer ses i fråga om satsade medel, lärarlöner och betygsresultat. Sveriges 290 kommuner har olika förutsättningar och förmåga, men också olika ambitioner för skolan. Det slår skoningslöst mot likvärdigheten och drabbar på individnivå, det gäller både lärare, barn och elever.

Stoppa nedskärningarna!

Rädda skolan!

Det är nog nu!”

 

 

LÄS ÄVEN:

Eldsjälen bakom protesterna i Göteborg: Kändes självklart

Åsa Fahléns politikerkrav: ”Lyssna på oss lärare!”

Skolprofilerna under demonstrationen: ”Vi måste bråka mer”

Maria Wiman: Det ligger en hisnande urkraft i att kroka arm tillsammans