Ny rapport: Svag löneutveckling för svenska lärare

Svenska lärare har sämre löneutveckling i jämförelse med många andra länder i Europa.

Svenska ingångslöner för lärare ligger ungefär som det europeiska snittet. Men under en karriär är utvecklingen sämre än i många andra länder.
Det visar en färsk rapport.

De köpkraftsjusterade ingångslönerna varierar från 9 000 euro till 59 000 euro per år. Sammanställningen visar att nivån på de faktiska lärarlönerna i ett land korrelerar väl med landets BNP per capita. Länder med högre BNP (de nordiska länderna samt Belgien, Tyskland, Irland, Nederländerna och Österrike) har också högre lärarlöner.

Svenska ingångslöner för förskollärare ligger på en europeisk tiondeplats, för lärare i årskurs 1–6 plats 13, för högstadielärare plats 11 och för gymnasielärare plats 12.

Fördubblad lön i Bulgarien

I nio länder har de inflationsjusterade ingångslönerna för lärare på alla stadier sjunkit jämfört med för sex år sedan. Ingångslönerna i Norge är i genomsnitt 15 procent lägre och i Estland, Portugal och fransktalande Belgien ligger tappet runt 10 procent.

De svenska ingångslönerna för lärare i för- och grundskola har på samma tid ökat med ungefär 21 procent och för gymnasielärare ungefär 12 procent. Det stora lyftet har lärare i Bulgarien fått – där har lönerna mer än dubblats.

Ökar 33 procent under sin karriär

I rapporten finns också en jämförelse av löneutvecklingen för högstadielärare och där hamnar Sverige på 21:a plats av 34 länder. Under sin karriär ökar den svenska läraren sin lön med 33 procent, medan lönen för lärare i Cypern ökar med hela 143 procent.

Även i Portugal, Nederländerna och Grekland dubblar högstadielärarna sin lön under karriären.

Ingångslöner för lärare i olika europeiska länder

Nätverket Eurydike samlar EU-länderna samt ytterligare tio europeiska länder. Det har som mål att ge korrekt information om utbildning i Europa, bland annat genom den årliga jämförande studien ”Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2021/2022”.

I Sverige är det UHR och Skolverket som ansvarar för datainhämtningen.  

För att få en relevant jämförelse anges lönerna i köpkraftsenheter (PPS=purchasing power standard). De räknas fram genom att lönen uttryckt i den nationella valutan delas med respektive lands köpkraftsparitet enligt Eurostat.

 • Ingångslöner för förskollärare i olika europeiska länder:
 1. Luxemburg 46 732
 2. Schweiz 39 056
 3. Turkiet 38 876
 4. Nederländerna 34 398
 5. Danmark 33 887
 6. Spanien 32 279
 7. Belgien tysktalande 32 053
 8. Belgien flamländsktalande 30 872
 9. Belgien fransktalande 29 065
 10. Sverige 28 886
 11. Norge 26 758
 12. Frankrike 26 259
 13. Cypern 25 832
 14. Portugal 25 693
 15. Litauen 25 584
 • Ingångslöner för lärare i ung årskurs 1–6 i olika europeiska länder:
 1. Tyskland 51 180
 2. Luxemburg 46 732
 3. Schweiz 42 133
 4. Turkiet 38 876
 5. Danmark 38 846
 6. Nederländerna 34 398
 7. Österrike 34 240
 8. Spanien 32 279
 9. Belgien tysktalande 32 053
 10. Belgien flamländsktalande 30 872
 11. Malta 29 808
 12. Norge 29 323
 13. Sverige 29 313
 14. Belgien fransktalande 29 065
 15. Finland 26 832
 • Ingångslöner för lärare i högstadiet i olika europeiska länder:
 1. Tyskland 56 621
 2. Luxemburg 52 963
 3. Schweiz 46 722
 4. Turkiet 39 286
 5. Danmark 39 017
 6. Spanien 36 079
 7. Nederländerna 34 297
 8. Österrike 34 240
 9. Belgien tysktalande 32 053
 10. Belgien flamländsktalande 30 872
 11. Sverige 29 954
 12. Malta 29 808
 13. Norge 29 323
 14. Belgien fransktalande 29 065
 15. Finland 28 823
 • Ingångslöner för lärare på gymnasiet i olika europeiska länder:
 1. Tyskland 58 974
 2. Luxemburg 52 963
 3. Schweiz 52 823
 4. Belgien tysktalande 40 164
 5. Turkiet 39 286
 6. Belgien flamländsktalande 38 518
 7. Danmark 36 720
 8. Belgien fransktalande 36 132
 9. Spanien 36 079
 10. Nederländerna 34 297
 11. Österrike 34 240
 12. Sverige 30 766
 13. Finland 30 263
 14. Malta 29 808
 15. Norge 29 323

LÄS MER:

Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Facket om att erfarenhet inte lönar sig: ”Förödande”

Experten: Tänk på det här inför ditt lönesamtal

Lärarnas löner under snittet: ”Har inte satsat”