Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Hannah Fichtel är legitimerad gymnasielärare och jobbar på Stordammens skola i Uppsala. Foto: Julia Koch

Som SO-lärare tjänar 31-åriga Hannah Fichtel 42 400 ­kronor i månaden.
– Det är fel att man ska behöva byta skola och ­arbetsgivare för att få upp sin lön, säger hon.

LÄS ÄVEN:

Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Hon har arbetat på högstadiet på Stordammens skola, en kommunal F–9-skola i utkanten av Uppsala, sedan hon tog sin lärarexamen 2017.

Hannah Fichtel, som är legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och engelska, berättar att hennes första lön som tillsvidareanställd lärare på skolan var cirka 35 000 kronor i månaden. Sedan dess har hennes månadslön ökat till 42 400 kronor.

– Jag tycker att det är jättetråkigt att många äldre inte har haft en liknande löneutveckling och förstår att de kan känna att de inte uppmuntras i det arbete som de utför.

”Tabu att prata om lön”

– Jag har fått otroligt mycket hjälp och stöttning från mina äldre kollegor och verkligen sugit i mig av deras kunskap. 

Pratar ni på skolan om vad ni har i lön?

– Nej. Det är ofta lite tabu att prata om lön. Jag vet till exempel inte vad mina kollegor tjänar, även om det är offentliga uppgifter som det dessutom är enkelt att ta fram om man skulle vilja det.

– Jag tror att det är viktigt att vi pratar mer med varandra om lön. Det förbättrar vår förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren om vi vet vad vi har att göra med.

”Inga hårda förhandlingar”

Hade du en tuff löneförhandling?

– Nej, det har inte varit speciellt hårda förhandlingar. När jag blev anställd på skolan hade jag nog det lite enklare än en del andra genom att jag tidigare vikarierat på skolan och även gjort praktik där. Jag hade fått visa vad jag går för och fått både tillit och förtroende från min chef.

Jag har fått mycket hjälp och stöttning från äldre kollegor.

Hannah Fichtel menar att det behöver satsas mer pengar på att höja lärarlönerna.

– Men även på skolan generellt. Fler vuxna i skolan med olika kompentenser skulle göra att lärarna kan fokusera på undervisningen och det som hör till den, medan andra kan ta hand om andra viktiga arbetsuppgifter i skolan.

”Det känns gammeldags”

– Att en lärare ska behöva byta skola och arbetsgivare för att få upp sin lön känns både fel och gammeldags. Kontinuitet är dessutom viktigt för elevresultaten.

– Samtidigt kan det dock vara bra att byta jobb ibland. Det gör att man utvecklas, säger Hannah Fichtel som under det nuvarande läsåret är tjänstledig från Stordammens skola för att arbeta som gymnasielärare på svenska skolan på Mallorca.

LÄS ÄVEN:

Facket om att erfarenhet inte lönar sig: ”Förödande”

Experten: Tänk på det här inför ditt lönesamtal

Lärarnas löner under snittet: ”Har inte satsat”