Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala

Det är lättare för yngre och nyexade lärare att höja lönen än för mer erfarna kollegor.
För många lärare är ökad yrkeserfarenhet i dag detsamma som sämre löneutveckling.
Det visar Vi Lärares granskning av lärares löner.

LÄS ÄVEN:

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Under våren genom­förs tiotusentals löne­samtal på kommunala skolor runt om i Sverige. Enligt det nu gällande kollektivavtalet (Hök 21) mellan Sveriges Lärares föregångare och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska bland annat erfarenhet och kontinuitet premieras i lönesättningen.

Verkligheten talar ofta ett helt annat språk.

– På min kommunala grundskola är det flera yngre, och kolleger som återkommande bytt skola, som har högre lön än vad jag och många andra lärare med lång erfarenhet och som har arbetat länge på skolan har, säger en lärare med mer än 30 års erfarenhet av yrket varav merparten på samma skola.

”Våra löner står stilla”

– Framför allt har vi som är lojala en betydligt sämre löneutveckling. Det verkar som om våra löner mer eller mindre står stilla. Erfarenhet och lojalitets premieras inte.

Vad säger dina kollegor?

– Många vill inte prata om sin egen och andras löner. En del tycker säkert att den som klagar är avundsjuk men det handlar inte om det, utan om rättvisa.

Erfarna är förlorare

Britt-Marie Selin, förhandlingsombud för Sveriges Lärare i Stockholm, säger att det är tydligt hur många erfarna lärare förlorat lönemässigt på att vara lojala mot sin arbetsgivare.

– Trots att arbetsgivaren värdesätter det arbete som dessa lärare gör, inte minst den trygghet och stabilitet som de bidrar till, syns det inte i lönekuvertet, säger hon.

Britt-Marie Selin, förhandlingsombud, Sveriges Lärare. Foto: Magnus Liam Karlsson

Varför inte?

– Arbetsgivaren räknar kallt med att det är få av dessa lärare som kommer att byta jobb och anser sig därför inte riskera så mycket genom att inte satsa på dem lönemässigt.

– Yngre är mer benägna att röra på sig. I exempelvis Stockholmsområdet kan en lärare få upp sin lön med mellan 5 000 och 6 000 kronor i månaden genom att byta arbetsgivare och sedan komma tillbaka efter en termin eller några månader. Detta sker samtidigt som vi vet att hög omsättning på lärare leder till sämre elevresultat.

Slutlönenivå redan före 50

Sveriges Lärare har i vinter genomfört en löneenkätundersökning bland förbundets medlemmar i kommunal sektor. Sammanställning och analys pågår fortfarande.

Pontus Bäckström, Sveriges Lärares samhällspolitiske chef.

– När man jämför den procentuella utvecklingen kan man få intryck av att det handlar om ganska så små skillnader. Men med tanke på att detta är något som pågår under många år får det stor betydelse för enskilda människors reallöneutveckling.

– Våra medlemmar når en sorts genomsnittlig slutlönenivå redan innan de fyllt 50. Dessutom står det i avtalet att erfarenhet ska premieras, säger Pontus Bäckström som är Sveriges Lärares samhällspolitiske chef.

Premierar erfarenhet i lön

I fjol visade Konjunkturinstitutet i en rapport bland annat hur företag med arbetskraftsbrist höjer lönerna mer – i reala termer – än andra. De som framför allt gynnas lönemässigt av arbetskraftsbristen är anställda som är högskoleutbildade och som tjänar över medianen.

– Att tjäna över medianen är i allmänhet ett tecken på att personen har lång erfarenhet. Det som andra arbetsgivare gör när de upplever kompetensbrist är bland annat att premiera erfarenhet lönemässigt. Det verkar dock inte ske på skolans område, säger Pontus Bäckström.

Hur ser det ut i privat skolsektor?

– Våra tidigare analyser visar att sambandet mellan lön och erfarenhet är ännu svagare för medlemmar i privat sektor än i kommunal.

”Alla vill ha stabilitet”

En viktig del i det nu gällande kollektivavtalet på det kommunala området är att erfarenhet och kontinuitet ska premieras.

– Min bild är att det lokalt i Sveriges 290 kommuner finns en ambition att uppfylla avtalet. Alla vill ha en stabilitet när det gäller lärarna och kunna premiera de lärare som är duktiga och som arbetat länge i kommunen, säger Ulf Olsson (S), vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Han menar att statliga lönesatsningar i kombination med kompetensbrist har gjort lärarnas lönebildningsprocess extra komplicerad.

Det är väl bara att prioritera erfarna och lojala lärares löneutveckling om man verkligen vill det?

– Kombinationen att man i kommunerna inte har haft full rådighet över lönebildningen, med tanke på en del statliga insatser i kombination med bristsituationen, har kanske gjort att man inte fullt ut kunnat hantera helheten som man har önskat.

LÄS ÄVEN:

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Facket om att erfarenhet inte lönar sig: ”Förödande”

Experten: Tänk på det här inför ditt lönesamtal

Lärarnas löner under snittet: ”Har inte satsat”