Experten: Tänk på det här inför ditt lönesamtal

”Det bör finnas ett samband mellan det årliga medarbetarsamtalet och lönesamtalet”, säger Fredrik Sandberg, sakkunnig i lönefrågor på Sveriges Lärare. Foto: Adobe stock

Var ordentligt påläst och förberedd inför vårens lönesamtal.
– Det kan vara bra att ha pratat med det lokala fackliga ombudet innan du sätter dig i lönesamtal med chefen, säger Fredrik Sandberg som är sakkunnig i lönefrågor på Sveriges Lärare.

LÄS ÄVEN: Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala

Oavsett hur lönerna sätts på det kommunala området – i lönesättande samtal med chef eller i förhandlingar på kommunnivå – bör det enligt Fredrik Sandberg under våren genomföras lönesamtal mellan chef och medarbetare.

– Det bör finnas ett samband mellan det årliga medarbetarsamtalet och lönesamtalet. I medarbetarsamtalet ska det bland annat ha satts upp mål för vad medarbetaren ska uppnå under året. Lönesamtalet blir en slags avstämning av hur det har gått.

”Allt detta ska påverka lönen”

Hur kan en enskild lärare förbereda sig inför lönesamtalet?

– Genom att prata med sitt lokala fackliga ombud, noga gå igenom statistik och vad det står i de lokala lönekriterierna. Försök att relatera den egna prestationen och de egna kvalifikationerna till kriterierna. Är det några förändringar som har inträffat jämfört med det senaste lönesamtalet? Har du fått några nya arbetsuppgifter? Mer kvalificerade? Har du vidareutbildat dig? Tagit egna initiativ som förbättrar verksamheten? Allt detta ska påverka lönen.

Är det inte svårt för en individ att ­värdera sin egen prestation eller om man har förbättrat sina personliga egenskaper?

– Jo. Men exempelvis ökad erfarenhet är en egenskap som alltid förbättras.

Och om inte ökad erfarenhet leder till förbättrad prestation?

– Då bör man ha samtal om varför den ökade erfarenheten inte tas tillvara i verksamheten. Det naturliga är att ökad erfarenhet leder till ökad kvalitet.

Lönesamtal – tänk på detta

  • Tycker du att din lön bestäms på osakliga grunder kan du boka ett nytt lönesamtal där du tar med dig ett fackligt ombud.
  • Var observant på om din lön påverkas av ditt kön, etnicitet, funktionshinder, ålder eller om du är eller har varit föräldraledig.
  • Diskriminerande lönesättning kan drivas vidare. Hör av dig till Sveriges Lärare.

Här kan du kolla löneläget:

I princip alla kommunalt anställdas löner är offentliga handlingar, även lärares.

– Vår rekommendation är att man inte jämför sig mot specifika individer, utan hur man ligger till i lönestrukturen. Chefen ska kunna motivera den lön du får efter löne­översynen utifrån prestation, befattning, arbetsuppgift och liknande i förhållande till lönestrukturen.

Jämför med lönestrukturen”

Ett vanligt argument från arbetsgivarens sida är att medarbetaren redan har ”rätt” lön.

– Jämför med lönestrukturen, och då inte bara hos den egna arbetsgivaren utan även med hur den ser ut på alternativa arbetsplatser. Den som har ”rätt” lön just nu kommer dessutom att ha ”fel” efter löneöversynen eftersom andra då har fått lönepåslag.

Är hög inflation och dyra bostadslån ett argument för högre lön?

– Nej. Man ska heller inte hänvisa till sin dåliga privatekonomi. På samma sätt är kommunens eventuellt dåliga ekonomi inget argument för att inte höja din lön.

Hänvisa till andra arbetsplatser

Fredrik Sandberg säger att det är viktigt att det som man har kommit överens om i lönesamtalet bekräftas skriftligt.

– Man ska dessutom aldrig börja ett nytt jobb innan man skriftligt kommit överens om lönen och andra villkor. Det är ju till exempel inte säkert att den som gav löftet arbetar kvar när det ska infrias.

Kan man i lönesamtalet hota att säga upp sig om man inte får en viss lön?

– Ja, men det bör man nog bara göra om man har klart med ett annat jobb. Däremot kan man alltid hänvisa till löneläget på alternativa arbetsplatser.

LÄS ÄVEN:

Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Facket om att erfarenhet inte lönar sig: ”Förödande”

Lärarnas löner under snittet: ”Har inte satsat”