Facket om att erfarenhet inte lönar sig: ”Förödande”

”Därför borde det synas mer i erfarna och kompetenta lärares lönekuvert att de är extra viktiga”, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare. Foto: Oskar Omne

Många erfarna lärare har en betydligt sämre löneutveckling än sina yngre kolleger.
– Det är förödande att lojalitet och erfarenhet inte betalar sig, säger Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala

Även om lärarlönerna har ökat under det senaste decenniet är de fortfarande i allmänhet lägre än i många andra akademiska yrken med ungefär lika lång utbildning.

– Att vi då dessutom har en löneutveckling som inte följer lärares växande erfarenhet och kompetens gör yrket ännu mindre attraktivt. Detta är ett problem som vi från fackligt håll lyft under många år, säger Johanna Jaara Åstrand.

– I det senaste avtalet med Sveriges kommuner och regioner, SKR, skrev vi in att alla arbetsgivare ska vidta åtgärder för att skapa en lönestruktur där särskilt erfarenhet, kontinuitet och kompetens premieras. Det behövs uppenbar­ligen starkare incitament för att det också ska ske i praktiken. Detta är givetvis något som vi kommer följa upp när vi nästa år går in i avtalsrörelsen.

”Det är ett brott”

Är det ett brott mot andemeningen i kollektivavtalet?

– Ja. Det som gör det extra anmärkningsvärt är att på andra delar av arbetsmarknaden är det mer regel än undantag att en arbetsgivare premierar erfarenhet och kompetens.

– Arbetsgivare som lider av kompetensbrist brukar betala sina medarbetare mer för att säkerställa att de stannar kvar, men också för att kompensera för att deras arbete blir tuffare när de saknar behöriga kollegor. Inte ens det är en effekt som vi kan se gäller för lärarkåren.

Enligt SKR:s företrädare strular statliga lönesatsningar, i kombination med lärar­bristen, till lönebildningen på skolans område.

– Lärarbristen är själva huvud­argumentet till varför det borde synas mer i erfarna och kompetenta lärares lönekuvert att de är extra viktiga, säger Johanna Jaara Åstrand.

Handlar om budgetfrågor

Hon menar att de statliga lönesatsningarna är en direkt konsekvens av att de kommunala arbetsgivarna inte har tagit tillräckligt ansvar för lärarnas löneutveckling.

– De är sprungna ur ett misslyckande. Det räcker inte att kommunerna säger sig försöka följa kollektivavtalet. Det ska följas.

Försöker kommuner spara pengar genom att anställa obehöriga, till exempel genom korta annonstider?

– Det ligger nära till hands att tänka så eftersom vi har medlemmar som vittnar om att de inte får jobb trots legitimation och lärarbrist. Självklart handlar lönesättning om budget­frågor.

– Men att vara en attraktiv lärararbetsgivare, öka kvaliteten och höja måluppfyllelsen måste få kosta pengar. Dessutom blir det i förlängningen dyrare att inte göra nödvändiga investeringar och slarva med lärarnas lönesättning.

– Varje enskild arbetsgivare som inte prioriterar och värderar sina lärare sätter sig själv i en svår sits. Kortsiktiga ekonomiska vinster leder på längre sikt till en högre prislapp.

LÄS ÄVEN:

Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Experten: Tänk på det här inför ditt lönesamtal

Lärarnas löner under snittet: ”Har inte satsat”