Facket stämmer staten för diskriminering av gravida

Lärarna Helena Nordfeldt och Simone Hanses tvingades bort från sina arbetsplatser under pandemin. Nu stämmer Sveriges Lärare staten för diskriminering. ”Graviditet är ingen sjukdom”, säger ordförande Åsa Fahlén. Foto: Pär Bäckström och privat

Under pandemin förbjöds gravida att arbeta på många skolor.
De innebar förluster på många tusen kronor per månad.
Nu stämmer Sveriges Lärare den svenska staten, och efterlyser fler drabbade.

Med hänvisning till hälsorisker förbjöd flera arbetsgivare gravida lärare att arbeta under pandemin. Istället för lön fick de graviditetspenning av Försäkringskassan. 

Ersättningen är låg, lägre än sjukpenning. Arbetsgivarna gav heller ingen extra ersättning som vid sjukskrivning. Många förlorade tiotusentals kronor.

En lärare som tjänar 30 000 kronor förlorade 7 000 kronor per månad. Med en lön på 40 000 kronor blev förlusten 12 000 kronor. 

– Vi gör allt vi kan för att våra medlemmar ska kompenseras för den inkomstförlust man fått, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. 

”Ingen sjukdom att vara gravid”

Enligt ett EU-direktiv om mödraskydd så ska staten se till att gravida som hindras att arbeta behåller lönen eller får annan skälig ersättning. 

Så blev det inte och enligt Sveriges Lärare innebär det könsdiskriminering. 

– Vi gör detta för att vi anser att staten inte implementerat mödraskyddsdirektivet tillräckligt väl. Nu blir det upp till domstolarna att avgöra utgången, säger Åsa Fahlén. 

Sveriges Lärare har i några fall överklagat Försäkringskassans beslut om nivån på graviditetspenningen och har fått rätt i ett fall. Försäkringskassan har överklagat den domen. 

– Det är ingen sjukdom att vara gravid och vi har gott hopp om att vinna. Om vi inte vinner har vi i alla fall tagit strid för det vi tycker är rätt och tydligt visat hur mycket gravida arbetstagare i Sveriges förlorar när de inte kan arbeta på grund av risker i arbetsmiljön, säger Åsa Fahlén. 

Ökar chansen för kompensation

I EU-direktivet om mödraskydd formuleras statens ansvar på ett sätt som gör att Sveriges Lärare likställer en kommun med staten.  

Genom att stämma staten och inte enbart arbetsgivaren och Försäkringskassan bedömer Sveriges Lärare att chansen ökar för att medlemmarna ska få ekonomisk kompensation. 

– Det ökar också möjligheterna att vi får till ett vägledande domstolsavgörande, säger Åsa Fahlén. 

Åsa Fahlén anser att det är en viktig principiell fråga och efterlyser fler drabbade. 

– Vi kan stötta medlemmarna i detta på några olika sätt, beroende på om hon har en offentlig eller privat arbetsgivare och hur länge sedan det var som graviditetspenningen betalas ut. Det finns möjlighet att få hjälp att tvisteförhandla med arbetsgivaren, ompröva Försäkringskassans beslut och vara med på talan mot staten. 

Efterlysning – gravida lärare under pandemin

Sveriges Lärare anser att graviditetspenningen i Sverige är alldeles för låg. Du som är medlem och har fått graviditetspenning kan i vissa fall få hjälp att driva frågan.

Stängdes du också av från jobbet på grund av graviditet under pandemin och vill få hjälp av Sveriges Lärare? 

LÄS MER:

Emma stängs av från skolan – är gravid: ”Vill verkligen jobba kvar”

”Stockholms stad går emot FHM – stänger av gravida”

Tvingas bort från jobbet: ”Behöver sälja huset”

Covid inte samhällsfarlig – men gravida kan fortfarande stängas av