AI-boten satte samma betyg som lärarna

Foto: Adobe Stock

Chattboten är ingen fysisk robot, bilden är en illustration.

Efter debatten om AI-fuskande elever bad norska lärare chattboten att sätta omdömen. Resultatet blev oväntat träffsäkert.

LÄS ÄVEN: Så kan AI förändra lärares arbete i grunden

Det började som ett skämt i lärarrummet på Drottningborgs gymnasium i Grimstad på norska sydostkusten: att vända på debatten om AI-fusk och i stället låta en AI ta över lärarnas jobb med bedömning.

Men lärarna beslöt att gå hela vägen att testa, och lät boten ChatGPT ge omdömen på arbeten som de själva hade gått igenom strax innan.

Boten gav både korta skriftliga omdömen och ett betyg på skalan 1–6, och omdömena matchade väldigt väl de som lärarna själva satt, rapporterar NRK.

– Resultaten som dök upp på skärmen var minst sagt överraskande, säger läraren Anne Kristine M. Soldal.

”Roboten är ganska rätt ute”

Hon menar att botens omdömen var uppseendeväckande träffsäkra, men att lärare självklart måste fälla det verkliga avgörandet i bedömningen.

Elevernas uppgift var att skriva en kort uppsats där de skulle tolka och jämföra sångtexterna i två norska barnsånger. Ett exempelomdöme som chattboten gav till eleven Andreas Skipstad Kristensen löd:

”Jag ger texten 4 av 6 i betyg. Texten är tydlig och omfattande i skildringen av sångerna, men saknar lite nyanser i analysen av deras mening och innehåll.”

– Det verkar som att roboten är ganska rätt ute. Det var också mitt betyg i ämnet, säger Andreas Skipstad Kristensen.

Gjorde en ny värdering

Men Anne Kristine M. Soldal påpekar att AI:n inte träffar rätt varje gång. Då har hon diskuterat betygsättningen med den.

– Vid ett tillfälle tyckte jag att den var för generös med att dela ut en femma. Jag skrev till den att språket inte var optimalt, berättar hon.

Då gjorde boten en ny värdering av texten och kom fram till att läraren hade rätt.

Jon Olav Sørhaug, universitetslektor på universitetet i Agder, har forskat på språk och ny teknologi. Han välkomnar försökten med ChatGPT på Drottningborg.

– Väldigt intressant att lärarna testar möjligheterna med artificiell intelligens. Och det är utan tvivel så att robotar kommer att få en roll i att bedöma uppgifter i framtiden, säger han till NRK.

Kan ge olika betyg

Men han är skeptisk till att låta maskiner få för stort inflytande över rättning och betygsättning.

– Än så länge kan man ifrågasätta svaren från chattboten. Den kan ge olika svar på samma fråga.

Det upptäckte de även i klassrummet på Drottningborg. Eleven Amanda Elgetun bad boten utvärdera hennes uppgift två gånger efter varandra.

­– Jag fick två olika betyg, först en femma och sedan en fyra, säger hon.

LÄS ÄVEN:

Forskaren: AI kan göra skolan hälften så lång

AI-boten svarar själv: ”Kan inte ersätta lärare”

Forskaren: Lärare behöver mer inflytande över AI

Maria Wiman: AI är bara ett medel – resten är upp till oss proffs