Hon hoppas fler får upp ögonen för utsatta lärare

”Det är viktigt att samhället pratar om åtgärder som går att sätta in”, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare, är en av de intervjuade i ”Brottsplats: skolan”.
– Jag hoppas att det kan bidra till att allmänheten får upp ögonen för tystnadskultur, hot och våld i skolan, säger hon.

Åsa Fahlén tror att många som jobbar i skolan har vant sig vid situationer som skulle vara helt oacceptabla på andra arbetsplatser.

– Att bli förolämpad, hotad och utsatt för våld på jobbet – det skulle ju få konsekvenser med en gång på de flesta arbetsplatser. Men för många av våra medlemmar är det något som de måste leva med. Och en del som står upp för sig själva eller för sina kollegor drabbas dessutom av tystnadskultur istället för att få bra stöd och hjälp, säger Åsa Fahlén.

”Unikt att följa hennes berättelse”

Sveriges Lärare har slagit larm om arbetsmiljöproblem och tystnadskulturen flera gånger – senast i en undersökning som visar att mer än var tredje lärare inte vågar kritisera sin egen skola av rädsla för repressalier.

Boken ”Brottsplats skolan”.

– Därför är det unikt att kunna följa Vesna Prekopics egen berättelse om hur hon, med flera år bakom sig som lärare och rektor, råkade ut för hot och våld men också blev ett offer för tystnadskultur när hon sökte stöd från sina chefer, säger Åsa Fahlén.

Hon konstaterar att det är en ”tudelad fråga för medlemmarna i Sverige Lärare”.

– Det finns lärare på fungerande skolor som det här är en icke-fråga för – samtidigt som hot och våld och tystnadskultur är otroligt påtagligt för andra lärare som tyvärr drabbas av det i sin vardag. Vittnesmålen inifrån är viktiga. Annars flyttas gränserna för vad som är acceptabelt och utan att man är medveten om det låter man saker vara som andra arbetsplatser skulle reagerat starkt på. Samhället måste ta tag i det här, säger Åsa Fahlén.

Värt att debattera offentligt

Hon hoppas att debatten inte bara kommer handla om problemen – utan också om konstruktiva lösningar.

– Det finns sätt att lösa många av problemen och det är viktigt att samhället pratar om åtgärder som går att sätta in. Författaren tycker jag också presenterar lösningsorienterade tankar som är värda att debattera offentligt, säger Åsa Fahlén.

Några av de tänkbara lösningar som Åsa Fahlén reflekterar över i ”Brottsplats: Skolan” är dessa:

  • Statligt ansvar.

”De statliga pengarna som delas ut till 290 kommuner, alla med egna finansieringsmodeller för skolan och som styrs av hobbypolitiker som har en massa andra områden att också fatta beslut om, används inte likvärdigt.”

  • Resursskolor – inte bara akutskolor.
  • Bättre samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatrin.
  • En tydlig sortering – vad ska skolan göra och vad ska andra instanser göra.
  • Tydliggörande av omsorgsuppdraget.

”Från många politiker hör man ofta att det viktigaste är att barnen kommer till skolan och mår bra. Då har man en lyckad skola. Men då känner jag så här – vad är uppdraget? Man har ju helt missat det!”

  • Anställa fler lärare.

Om boken ”Brottsplats skolan”

  • ”Brottsplats: Skolan” är utgiven på Volante förlag och handlar dels om Vesna Prekopics tid som rektor för en nystartad skola.
  • Författaren har också intervjuat lärare, skolledare, ordförandena i Sveriges Lärare, forskare och politiker för att undersöka hur skolan kunnat bli en av Sveriges mest brottsdrabbade arbetsplatser.

LÄS MER:

Skrev boken om skolvåld: ”Lärare är inte ensamma”

Exklusivt – läs utdrag ur boken ”Brottsplats: skolan”

Attackerade läraren berättar i ny bok om skolvåld

Skolministern om våldet i skolan: ”Ett tungt ansvar”

Caroline ströps av elev: ”Kände att snart slutar jag andas”

Misshandlad av elev – ledningen krävde att hon höll tyst

Granskning: Varje timme hotas en lärare av elever