Läsexperten: ”Vi måste vara mer nyfikna”

Anne-Marie Körling är författare, föreläsare – och lärare – med läsning som mål. Hon ger Skolinspektionen rätt i sin kritik: lärare är inte nyfikna nog på elevernas läsning. Foto: Oscar Omne.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Föreläsaren, läraren och författaren Anne-Marie Körling håller med i Skolinspektionens kritik – lärare pratar för lite om elevernas egen läsning.
– Och när det gäller läsning så måste vi sätta i gång – vi får pilla bort något annat, säger hon.

LÄS ÄVEN: Svensklärare får bakläxa i läsning

I en färsk rapport redogör Skolinspektionen för flera brister i svensklärares och rektorers läsfrämjande arbete. Det handlar bland annat om att lärare i årskurs 4-6 inte pratar tillräckligt mycket om läsning med eleverna.

– Om ingen bryr sig om din läsning spelar det ingen roll om du läser. Som lärare måste du vara nyfiken, det främjar barns läsning. Och jag ser inte så mycket av den nyfikenheten, säger Anne-Marie Körling.

LÄS ÄVEN: sexperten: ” Vi måste vara mer nyfikna”

Skolinspektionens granskning visar att ingen av de 25 inkluderade skolorna uppfyller samtliga kvalitetskriterier som myndigheten identifierat (se bilaga 1).

Anne-Marie Körling pekar på nedmonteringen av skolbiblioteken som en faktor bakom läsfallet i svensk skola.

– Skolan dräneras på böcker. Både skönlitteratur och sakprosa. Och även om man inte är en läsande lärare så kan man bära några böcker eller en dagstidning, för att ge orden värde, säger hon.

Som lärare kan hon se stora skillnader inom ett och samma klassrum.

– Gigantiska skillnader. Läsförmåga och läsintresse, det kan vara som ett stup i samma rum. Och då måste jag som lärare fundera på vad jag kan förändra, säger Anne-Marie Körling.

Hon menar att det enklaste är att börja med att fråga eleverna om vad de läser. Vilka böcker som finns i klassrummet.

– Man får också en väldigt fin kontakt med eleverna, säger hon.

Därför bör det enligt Anne-Marie Körling också vara hela skolans uppgift att arbeta med.

”Var inte rädd för Skolinspektionen”

– Läsning är grundfundamentet i skolans hela arbete. Så var inte så rädd för Skolinspektionen. Titta inte på bristerna – utan vad vi borde bredda – nyfikenheten, snarare än bedömningsförmågan, säger hon.

Men i nyfikenheten inför barns läsval finns en huvudregel, enligt Körling.

– Man får aldrig kritisera. Barn är i sina böcker och kritiserar vi deras läsval kritiserar vi även läsaren, säger Anne-Marie Körling.

LÄS ÄVEN: 

Läsraset – så brister skolan

Nioosha, 26, är Sveriges nya Läsambassadör

Elever förknippar läsning med skolan

7 tips som stärker elevernas motivation att läsa

Podcast: Så vänder vi läskrisen