Forskare: ”Digitala läromedel är en resurs vi behöver utforska”

Marie Utterberg Modén.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det finns fördelar med digitala läromedel som läroboken saknar, menar forskaren Marie Utterberg Modén. De kan anpassa undervisningen till varje elev, ger individuella läxor, rättar uppgifter direkt, spelar upp undervisningsfilmer på rätt nivå, ger läraren statistik i realtid och bedömer elevernas resultat.
– Lärarna kan snabbt identifiera vilka elever som kört fast, behöver stöd eller kanske gör annat, säger hon.

I höstas disputerade Marie Utterberg Modén, forskare på Institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet, med sin avhandling om hur digitala läromedel förändrar förutsättningarna för lärarnas arbete. Forskningen har gjorts med hjälp av klassrumsobservationer och intervjuer. Marie Utterberg Modén, ursprungligen lärare själv, har också genomfört ett praktikutvecklande forskningsprojekt där hon under två år samarbetade med 16 matematiklärare som använde digitala läromedel. Sammanlagt har hon träffat 41 matematiklärare, främst i årskurserna 7–9, under arbetet med avhandlingen.

Hon intresserar sig också för AI-baserade tekniker i digitala läromedel, det vill säga adaptiva system som samlar in data om eleverna med avsikten att automatiskt individanpassa undervisningen.

– Vi såg att det kan vara en utmaning för lärarna att ta in digitala läromedel och förstå hur man ska integrera dem i undervisningen, säger Marie Utterberg Modén.

 

Om det är ett digitalt läromedel som utgår från en individanpassad undervisning, kan det vara en stor utmaning för läraren att rama in undervisningen i ett gemensamt lärande i klassrummet – som att få igång samtal om matematik, jobba i grupp och lösa mer komplexa problem. Flera av lärarna i Marie Utterberg Modéns studie upplevde också att de inte fick någon bra överblick när de inte hade någon bok att utgå från.

– Digitala läromedel måste förstås i ett bredare perspektiv än bara som ytterligare ett nytt verktyg. Det är något som förändrar lärarnas roll och undervisningen i klassrummet. Är vi vana vid en tryckt bok, är det inte bara att lägga undan den och ta ett digitalt läromedel. 

I dag använder de flesta av lärarna som deltog i projektet både tryckta och digitala läromedel, beroende på vad de vill med sin undervisning. 

– Det som var spännande var att det digitala läromedlet blev en ny resurs som man behövde utforska och förstå. 

Hur skulle du genomföra en matematiklektion i dag om du kom tillbaka till klassrummet som lärare?

– Jag skulle göra som de lärare jag träffar. De säger att de uppskattar att de får den snabba feedbacken på vad eleverna gjort under ett lektionspass med det digitala läromedlet. Så när det är en kvart kvar av lektionen skulle jag ta en snabb blick på skärmen. Om jag då skulle se att flera elever haft problem med någon uppgift, skulle jag be dem lägga undan datorerna och ha en traditionell genomgång vid tavlan för att förklara lite mer ingående.