Johanna Jaara Åstrand: ”Lärarna ska bestämma vilka läromedel de ska ha”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det är ett stort underbetyg till Sverige som kunskapsnation när lärare inte ens kan köpa in de nödvändigaste läromedlen, menar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
– Skillnaderna mellan skolor är helt oacceptabla. En rektor ska inte behöva välja mellan att ha utbildade lärare och att köpa in ändamålsenliga läromedel.

Johanna Jaara Åstrand är noga med att säga att läromedelsdebatten inte handlar om någon motsättning mellan digitala läromedel och läroböcker. Det stora problemet är resursbristen och ojämlikheten mellan skolor. Och att lärarna, de professionella i skolan, varken har pengar eller tid att välja de läromedel de anser gagnar deras undervisning och deras elever på bästa sätt. Eller inte ens får vara med och bestämma vilka ­läromedel som ska finnas på deras skola. 

– I dag kompenserar lärarna för resursbristen genom att tillverka eget material i stället för att ha behovsanpassade läromedel till eleverna. 

 

Läromedelsutredningen tar däremot upp problemet med att digitala läromedel och lärplattformar ofta köps in centralt av kommunerna, utan att fråga lärarna vad de behöver för sin undervisning.

– När it-avdelningar gör upphandlingar utan att föra dialog med de som ska använda läromedlen, kan det bli enorma felsatsningar som dränerar skolornas ekonomi ännu mer. 

Hon slår samtidigt fast att digitaliseringen är ovärderlig i skolan, men är orolig för att lärarna håller på att förlora makten över sin egen undervisning i konkurrens med edtechföretag som erbjuder mängdrabatter för att sälja in sina produkter till kommuner.

– Det enda intresse som måste råda är det professionella. Det är lärarna som måste bestämma vilka läromedel de behöver för att deras elever ska nå kunskapsmålen. Ge lärare tid och pengar så att de kan köpa in det de behöver i varje ämne, i varje årskurs, i varje given situation!