Hälften har hoppat av i Gävle

Varannan lärarstudent hoppar av. "Dåliga förkunskaper kan vara orsaken", tror Ingrid Nordqvist. Foto: Per-Erik Jaderberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

I Gävle har mer än hälften av alla ämneslärarstudenter hoppat av under första läsåret.
– Vi vet om det och tar in så många studenter så att platserna ska fyllas, säger Ingrid Nordqvist, utbildningsledare för ämneslärarprogrammet på Högskolan i Gävle.

Ingen lärarutbildning har fler tidiga avhopp än ämneslärarutbildningen i Gävle, enligt den statistik UKÄ tagit fram åt Läraren.

– De flesta avhoppen sker den första terminen. Efter det är avhoppen få, säger Ingrid Nordqvist.

Högskolan i Gävle har fyra olika inriktningar på ämneslärarutbildningar. Alla finns också på distans. En betydligt populärare utbildningsform.

– Vi har lika många platser på distans som de som är i Gävle.

Är det fler som hoppar av distansundervisningen?

– Ja, det är många som inte ens börjar efter registreringen.

Vad gör ni för att minska avhoppen?

– Det är viktigt med ett bra bemötande och att studenterna känner att det finns stödfunktioner att ta hjälp av.

När UKÄ granskade ämneslärarutbildningar i fjol fick en av två granskade utbildningar i Gävle ifrågasatt kvalitet. Den för gymnasiet med inriktning på svenska.

Det här är en lång och ganska krävande utbildning som studenterna inte alltid är förberedda på.

Högskolan i Gävle ska åtgärda bristerna under året. Annars riskerar de att mista examensrätten.

Men att det skulle vara bristande kvalitet som ligger bakom de många avhoppen, tror inte Ingrid Nordqvist.

– Eftersom de flesta avhoppen sker mycket tidigt, tror jag det mest beror på studenternas egna prioriteringar och val. Ämneslärarprogrammet är fem år och det är en stor investering. En annan orsak kan vara att förkunskaperna är för dåliga för att klara ämnesstudierna. Det finns ju en diskussion om att behörighetskravet borde vara betyget C i undervisningsämnet.

Det finns 27 utbildningsorter för lärarutbildningar. Alldeles för många, menar en del.

Är det dags att lägga ned lärarutbildningen i Gävle?

– Nej, det har en strategisk betydelse att lärarutbildningen finns på flera lärosäten över hela landet. Det är viktigt att blivande lärare kan läsa utbildningen i närheten av sin hemort.

Om Gävle har flest avhopp så har ­Göteborgs universitet flest kurser som inte håller måttet. Sju ämneslärarutbildningar och en yrkeslärarutbildning har fått kritik av UKÄ det senaste året. Det finns en enkel förklaring till det menar Örjan Hansson och Ann-Christin Randahl, programledare på ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

– Göteborgs universitet erbjuder flest ämnen i landet och i UKÄ:s utbildningsutvärdering var vi det enda lärosäte som erbjöd samtliga ämnen som valts ut för granskning. De huvudsakliga brister som konstaterades är förberedelse och fördjupning inom ämnesspecifik vetenskapsteori och forskningsmetodik. Vi har redovisat våra åtgärder till UKÄ och hoppas vi får ett förlängt förtroende att utbilda ämneslärare.

Att avhoppen är många på ämneslärarutbildningen tror duon bland annat beror på att det är en ”lång och ganska krävande utbildning som studenterna inte alltid är förberedda på”.

Vad gör ni för att minska avhoppen?

– Först och främst är det viktigt att tydliggöra professionsperspektivet i utbildningen. Dessutom strävar vi efter att i hela utbildningen integrera ämnesdidaktik och metodik i ämnesstudierna och att de senare ska vara kopplade till VFU-kurserna. 

LÄS ÄVEN

”Svårt men skitskoj” – allt om första året på lärarutbildningen

Hitta alla avsnitt av Lärarstudentpodden här!