Från UD till SO – lämnar politiken för att bli lärare

Stefan Engström har i sitt politiska liv bland annat varit statssekreterae åt Magdalena Andersson under hennes tid som statsminister. I vår blir Stefan färdig med sin lärarutbildning. Foto: Martin Frisk

PR-branschen, lobbyist eller tankesmedja?
Karriärvägarna för politiker och topptjänstemän har varit bedövande förutsägbara. Tills nu.
Sveriges kanske mest meriterade tjänsteman ska bli högstadielärare.

Efter 20 år i politikens och socialdemokratins yttersta toppskikt var det dags för Stefan Engström att göra något nytt. Något roligt. Något riktigt viktigt.

I vår examineras han och just nu gör han sin VFU som SO-lärare på Stenhamreskolan i Ljusdal.

Med en meritlista som mer påminner om en årskursåttaelevs ansträngningar att lista samtliga svenska departement och myndigheter än ett cv, är Stefan Engström sannolikt som klippt och skuren för jobbet som SO-lärare.

Som Altinget var först att berätta handplockades han från utrikesdepartementet år 2000 av den då nytillträdda integrationsministern Mona Sahlin till en roll som politiskt sakkunnig på justitiedepartementet.

Statssekreterare åt statsministern

Sen rullade det på.

Utbildningsdepartementet hit och finansdepartementet dit. Stabschef här och sakkunnig där.

För att slutligen jobba som statssekreterare åt Magdalena Andersson under hennes tid som statsminister.

 Du valde den långa vägen till läraryrket. Var du tveksam om du hade tillräcklig koll på samhällskunskapen för lärarjobb tidigare?

– Jag hoppas att samhällskunskaperna är tillräckliga, historieämnet behöver jag däremot dyka ner i igen. Men jag skulle inte säga att det är den långa vägen till yrket, snarare en utmärkt och smart väg. Fler vägar till skolyrken är helt nödvändiga.

– Det behövs ju inte bara fler anställda, jag hoppas att mina erfarenheter och kunskaper som jag fått utanför kommer komma eleverna till del.

Så säger han till eleverna

Övervägde du någonsin något annat jobb än lärare, eller var det viktigare att fortsätta uppåt i karriären? 

– Jag brukar säga till eleverna som ska välja gymnasieprogram: välj något som du är intresserad av, något som du tycker är kul och intressant. Det har varit viktigast för mig och tagit mig framåt och nu på väg uppåt, mot ett nytt yrke.

– Arbetslivet är långt och i ständig förändring, det går och måste gå att välja om. Vi har inte bara avgiftsfri skola och utbildning i Sverige, vi har ett unikt studiemedelssystem som möjliggör det. Det ska vi vara stolta över.

Och nu praktiserar du som SO-lärare i 7–9 i Ljusdal. Ser du någon framtida lärare bland eleverna på Stenhamreskolan eller håller de i huvudsak topptjänstemannivå?

– Ja, här finns säkert en och annan framtida lärare. Jag hoppas också verkligen att några siktar mot både riksdag och regering. Där behövs fler som har erfarenhet av att växa upp och bo i en mindre kommun.

 ”Har en del att lära”

Att ständig vara ifrågasatt av en opposition måste vara slitsamt, vad har du för knep för att få tonåringarna att lyssna?

– Jag har nog en hel del att lära, men lyssnar man på andra så brukar man bli lyssnad på själv.

Du tar examen i vår, ser du fram emot ett långt sommarlov eller borde det kortas så du kan kasta dig över nya jobbet snabbare…?

– Haha, jag tycker den frågan har fått lite väl stort utrymme i debatten, den skymmer dessvärre viktigare skolpolitiska frågor, betyget F, resurserna, den alarmerande sjunkande läs- och skrivkunnigheten, de obemannade skolbiblioteken, skolans kompensatoriska uppdrag...