Raketökning – men det fattas ändå pengar

Så mycket har lönerna ökat – i procent. Källa:Lärarförbundet/SKR, avser 2019. Illustration: Jens Magnusson
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Lärare startar nytt läsråd för unga

Trots att lärarnas löner ökat rekordartat de senaste tio åren har de inte hunnit ikapp andra yrkesgrupper med lika lång utbildning. Det fattas drygt 500 kronor i månaden, enligt ­statistik från SCB.
– Lärarna har fortfarande inte tillräckligt bra ­betalt, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

38 procent. Så mycket har lönerna för kommunanställda lärare ökat med i genomsnitt mellan 2009 och 2019. Från 26 128 kronor i månaden till 35 952 kronor.

– Det har varit en schyst utveckling i tio år, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Enligt honom finns det flera förklaringar till den starka löneutvecklingen.

– Eftersom det finns en lärarbrist har marknadskrafterna tvingat kommunerna att betala mer för att få behöriga lärare.

Mer då?

– Åren med lärarlönelyft och förstelärarreformen har också gjort utvecklingen ännu bättre.

LÄSTIPS: Lönecoachens bästa tips för att höja din lön

Det hände(r) i löneförhandlingen

18 december. Lärarfacken lämnade sin kravlista till SKR.
18 januari. Centrala förhandlingar inleds om HÖK 21, som omfattar 75 procent av alla medlemmar i Lärarförbundet.
31 mars. Förhandlingarna ska vara klara, enligt planen. Nuvarande avtal löper ut.
1 april. Det nya avtalet gäller. Hur många år avtalet omfattar avgörs under förhandlingarna. Även om avtalsförhandlingarna blir försenade gäller normalt sett den nya lönen från 1 april.
September. Centrala löneförhandlingar för friskolorna inleds.

Flera mindre avtal är redan färdigförhandlade. Bland annat de för lärare med statliga, kyrkliga och ideella arbetsgivare.

Men Mathias Åström är inte nöjd. Lönerna är tillsammans med arbetsmiljön de två viktigaste frågorna i den pågående centrala löneförhandlingen som omfattar kommunalt anställda lärare.

– Lärarlönerna har ökat procentuellt mer än de flesta andras. Men från en lägre nivå. Vi har precis tagit oss över medellönen för vad en anställd tjänar i Sverige (35 300 kr reds anm.). Så lärarna har inte tillräckligt bra betalt. Dessutom är erfarna lärares löneutveckling ett stort problem. Erfarenhet måste löna sig, säger Mathias Åström.

Jämfört med genomsnittslönen för alla med minst tre års eftergymnasial utbildning – 36 500 kronor – fattas det drygt 500 kronor i lärarnas lönekuvert, enligt statistik från SCB. 

Och jämfört med andra kommunalt anställda akademiker ligger lärarna ofta på efterkälken. Snittlönen för kommunalt anställda arkitekter och lantmätare var 41 100 kronor medan systemutvecklare tjänade 39 900 kronor 2019.

Löneglappet syns också i Sacos Livslönerapport som kom i fjol.

Enligt rapporten är två av fyra lärarutbildningarna olönsamma ur ett livslöneperspektiv. De som lönar sig är ämnes- och yrkeslärarutbildningarna.

– Det beror på att lönerna för dem är högre, säger Linda Simonsson, medförfattare till ”Lönar sig högre utbildning – Livslönerapport 2020”.

Friskolelärare tjänar sämre

En kommunanställd ­gymnasielärare tjänar 1 400 kronor mer än en kollega i en friskola, enligt statistik från SCB.
Det ser likadant ut för förskollärare, 1 600 kronor mer, speciallärare och specialpedagoger 5 100 kronor mer och lärare i yrkesämnen 2 100 kronor.
Det är endast bland grundskollärarna som friskolorna är löneledande. I snitt tjänar de 900 kronor mer i månaden, enligt SCB:s statistik för 2019.

LÄSTIPS: Måste jag byta jobb för att höja lönen?

Löneskillnaderna syns också i Lärarförbundets statistik.

De största vinnarna de senaste tio åren är lärarna på högstadiet. Deras löner har ökat med 42 procent.

Sämst har löneutvecklingen varit för lärare i kulturskolor, + 29 procent. De tjänar dåligt också. Med en månadslön på 32 586 kronor är det bara modersmålslärare (hemspråk) som tjänar sämre.

Kräver ni några tusenlappar extra för dem i löneförhandlingen?

– Nej, vi kräver inte generella påslag eller procentsatser i avtalet.

Varför inte?

– En procentsats i löneavtalet skulle bara begränsa löneökningstakten. Då skulle vi få 1,8 procent som industrin. Jag är övertygad om att lärarna får en löneökning på 3 till 4 procent de närmaste åren. Arbetsgivarna måste se och värdera lärare i kulturskolan och deras betydelse bättre, säger Mathias Åström.

Förhandlingschefen på SKR, Sveriges kommuner och regioner, Niclas Lindahl är inte lika säker:

– Lärare som bidrar till att den svenska skolan utvecklas ska också märka av det lönemässigt. Men samtidigt ser den ekonomiska prognosen för kommunerna ovanligt tuff ut de kommande åren. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i förhandlingarna. En förklaring till de ökade lärarlönerna är pengar som staten skjutit till med olika reformer.

Den senaste – lärarlönelyftet – skulle göra läraryrket mer attraktivt och få lärare mer motiverade så att undervisningen och resultaten skulle förbättras.

Något som inte helt har infriats, enligt en granskning från Statskontoret. ”Lärarlönelyftet har inte haft en entydigt positiv påverkan på lärarnas motivation eller prestation”, skriver Statskontoret.

– Lönen är inte det enda som motiverar oss på jobbet, säger Susanne Johansson, utredare på Statskontoret.

Decenniets löneökningar

 

2019

2009–2019, % 

Förskollärare

32 447

36

Lärare i fritidshem

32 216

36

Lärare grundskola, årskurs F-3

35 919

37

Lärare grundskola, årskurs 4-6

36 322

39

Lärare grundskola, årskurs 7-9

37 662

42

Lärare gymnasium, allmänna ämnen

38 824

37

Lärare gymnasium, yrkesämnen

37 994

35

Lärare praktiska/estetiska ämnen

36 816

39

Rektor

50 705

39

Rektor förskola

48 690

39

Speciallärare

40 002

41

Specialpedagog

40 843

34

SFI-lärare

35 996

34

Lärare, kulturskola

32 586

29

Studie- och yrkesvägledare

34 893

31

Syn-, hörsel- och talpedagog

38 373

30

Lärar-/Förskollärararbete, annat

31 614

30

Genomsnitt

35 952

38

Alla med minst tre års eftergymnasiala studier

36 500

35

Så mycket mindre tjänar lärarna

548

 

Källa: Lärarförbundet/SKR, SCB. Avser meddellön, 2019

LÄS ALLT OM VÅR LÖNESPECIAL

”Jag tycker Stockholm ska vara löneledande”

Verktyget som kan höja din lön öppnas för alla

Ledare: Bra lärarlöner lönar sig för hela samhället

Bli behörig lärare – och höj din lön

Lärarstudentpodden: Så mycket kan du begära i lön

Lyssna på Lärarstudentpodden här!