Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Jämfört med andra akademikergrupper har inte lärare en konkurrenskraftig lön. Inte minst erfarna lärare måste ges en löneutveckling som speglar deras faktiska insats, ansvar och betydelse.

Lön är alltid aktuellt, men lite extra så här dags på året då de årliga lönesamtalen drar i gång på de flesta arbetsplatser. Samtidigt har förhandlingarna om ny huvudöverenskommelse för de kommunalt anställda lärarna börjat.

Avtalsrörelsen kommer ha starkt fokus på lärares orimliga arbetsbelastning och många gånger bristfälliga arbetsmiljö – särskilt i spåren av pandemin. Men lönen står förstås också i centrum av förhandlingarna. Lärarförbundet kräver konkurrenskraftiga och sakligt motiverade löner.

Klicka här: Jämför din lön med andra i Lärarförbundets tjänst Min lön.

Det är visserligen sant att lärares löner ökat mer än andra gruppers under senare år, men fortfarande är lönenivåer och löneutveckling för lärare negativa i ett livslöneperspektiv – till skillnad mot många andra jämförbara akademikeryrken. Legitimiteten i lönesättningen ifrågasätts också av allt fler då grunderna för lönesättningen ofta är oklara. Lönespridning är inte fel i sig, men löneskillnader måste kunna motiveras med sakliga skäl.

Visst, det finns kommuner som axlar sitt arbetsgivaransvar på ett bra sätt, men de är för få. Lönesättning och lönestruktur måste alltid vara väl förankrad och anpassad till de olika skolformernas verksamhet och uppdrag. Och självklart måste huvudmännen ge sina skolledare fullt mandat att sätta lön och möjlighet att föra professionella samtal som motiverar.

Allt talar också för ett större statligt ansvarstagande för skola, utbildning och läraryrkets förutsättningar.

För många erfarna lärare är i dag byte av arbete eller arbetsplats den enda möjligheten till löneutveckling, vilket riskerar ske på bekostnad av kontinuitet och trygghet för eleverna. Erfarna och kompetenta lärare är garanter för bättre resultat och måste därför ha löner som speglar deras insats, ansvar och betydelse.

Vad behöver ske? Ja, det krävs ingen raket­forskning för att räkna ut. Det behövs en lönestruktur som motiverar lärare att stanna kvar på sin arbetsplats och utvecklas i yrket. Det är dags för våra arbetsgivare att leverera ett positivt livslöneperspektiv och en begriplig och motiverande lönestruktur som gör att fler vill bli – och förbli – lärare.

Allt talar också för ett större statligt ansvarstagande för skola, utbildning och läraryrkets förutsättningar. En likvärdig skola, oberoende av kommunernas olika viljor och förmågor att investera i utbildning fordrar ett statligt ansvar. Parterna och staten tillsammans behöver ta ett kraftfullt nationellt grepp för mer attraktiva villkor för läraryrket.

Lärarlöner måste börja ses som en investering i god utbildning. De resurser vi som samhälle investerar i skola och utbildning i dag, kommer tusenfalt igen i framtiden. Det vet vi.

Just nu!

Plus: Moderaterna vill prioritera vaccin till skolpersonal direkt efter riskgrupper och vårdpersonal. Lyssna, regeringen!

Minus: Vissa kommuner förbjuder lärare att bära skyddsutrustning mot covid-19. Tänk om!

LÄS ALLT OM VÅR LÖNESPECIAL

”Jag tycker Stockholm ska vara löneledande”

Kajsa vägrar flytta för att höja sin lön

Verktyget som kan höja din lön öppnas för alla

Ledare: Bra lärarlöner lönar sig för hela samhället

Bli behörig lärare – och höj din lön

Lärarstudentpodden: Så mycket kan du begära i lön