Beskedet: Så vill regeringen stanna friskolekarusellen

Skoljuristen Maria Refors Legge är en av författarna till Totalförsvarets forskningsinstituts rapport om utländskt skolägande. Lotta Edholm (L) vill skärpa reglerna.

Akeliusaffären visar hur enskilda kan få stor makt över skolan – den här gången en filantrop som ville sluta med aktieutdelning.
Totalförsvarets forskningsinstitut har varnat för betydligt mer skrämmande scenarion.

Skolminister Lotta Edholm (L) meddelar Vi Lärare att hennes mål är att förändra skolsystemet under mandatperioden.

– Både barn och föräldrar ska kunna lita på att friskolorna sätter elevernas rätt till kunskaper före ägarnas vinster. Så är det tyvärr inte idag. Därför har vi påbörjat en helrenovering av det svenska friskolesystemet, som ska städa undan de osunda drivkrafterna i dagens system, svarar Lotta Edholm via mejl.

På vägen ligger enorma hinder.

Det menar Maria Refors Legge, doktor i juridik vid Uppsala universitet och specialiserad i skoljuridik.

Ägarfrågan har fått ny aktualitet efter miljardären Roger Akelius klev in som ny ägare i Academedia, med pedagogiska tankar om utelek och slopade betyg – även om det var hans slopade aktieutdelning som fick säljaren Mellby gård att backa.

Riskerna med utländskt skolägande

– Som Akelius visade, så köper man en tillräckligt stor del blir det väldigt beroende av vad ägaren har för tankar och idéer. Det är en väldigt stor sårbarhet att en miljardär med pedagogiska ambitioner kan sätta standarden, eller att ett kinesisk-ägt företag med helt andra intentioner än vinst går in, säger Maria Refors Legge.

”Det är på det stora hela smärtsamt att tänka på att svenska staten bara kan stå där lite lamt och glo när detta halabaloo utspelas”, skriver Maria Wiman i en krönika.

– Skolan är inte en marknad vilken som helst. Det är i långa loppet demokrati vi säkrar genom utbildning, och det är en stor risk att enskilda aktörer kan sätta agendan, säger Maria Refors Legge.

Hon är en av författarna bakom en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som varnar för utländskt ägande inom skolan.

”Utländska investeringar och ägande i svensk grund- och gymnasieskola - en studie om risker”, är skriven på uppdrag av regeringen och identifierar stora risker med utländskt kapital inom skolan.

Rapportförfattarna menar att det inte är osannolikt att utländska antagonister skulle kunna köpa skolor i Sverige för att påverka demokratin.

Problemen är:

  • Skollagen är en ramlag som kan tolkas olika av olika människor.
  • Skolinspektionen saknar kompetens för att genomföra kontroller av utländskt ägande.
  • Det är svårt att identifiera nationalitet eller ägarförhållanden utomlands.

Så vill regeringen stanna karusellen

Regeringens medicin är ett antal utredningar med förslag om hårdare kontroll över friskolornas vinster. Bland annat vill Lotta Edholm öka den statliga styrningen över finansieringen, stoppa betygsinflationen och införa en skarpare reglering av friskolesektorn genom vinststopp för skolor av dålig kvalitet eller som tar emot bidrag för att höja kvaliteten.

– Uppdraget är att föreslå ändringar så att skolpengen inte kan gå till annat än utbildning och att skärpa ägarprövningen betydligt. I utredningsdirektiven tar regeringen särskilt upp rapporten från Totalförsvarets forskningsinstitut och pekar tydligt på att regleringar behövs som stoppar utländskt ägande, säger Lotta Edholm, i ett mejlsvar till Vi Lärare.

”Blir väldigt skört”

Men att spåra utländska ägare är svårt.

– När en svensk person är köpare kan man göra registerkontroller i Sverige. Men när det är utländska aktörer blir Skolinspektionen hänvisad till att lita på att handlingarna som kommer in är korrekta. Skolinspektionen kan inte gå in i andra länder och kräva uppgifter, ur den synvinkeln blir det väldigt skört, säger Maria Refors Legge.

LÄS ÄVEN: 

Affären stoppad – miljardären får inte köpa Academedia

”Köpet av Academedia är ren välgörenhet”

Academedias nya storägare: Stoppa vinstuttaget

”Uppfriskande att han talar om skolans uppdrag”

Maria Wiman: Karusell Akelius visar att svensk skola är vilda västern

Facket inom Academedia: ”Hans idéer hotade systemet”