Hård belastning på Albins folkhögskola

Tomas Rosengren, ordförande för Sveriges Lärare Folkhögskola, berättar att situationen varit stökig på Albins folkhögskola. Bland annat har psykisk ohälsa drabbat anställda. Foto: Oskar Omne och Adobe Stock.

Hög arbetsbelastning har lett till avhopp och långa sjukskrivningar. Albins folkhögskola i Landskrona drivs av regionala LO-förbund och får nu hård kritik för stora brister i arbetsmiljö.
– Vi hamnade i en ond spiral, säger skolans rektor Rosa Andersson.

Sveriges Lärare Folkhögskola har sedan några veckor tillbaka kontakter igång med skolledning på Albins folkhögskola i Landskrona.

– Väldigt många människor är sjukskrivna och personalomsättningen har varit stor de senaste åren. Det är en stökig situation, säger Tomas Rosengren, ordförande i Sveriges Lärare Folkhögskola.

Han vill inte närmare kommentera de samtal som förs, men är förvånad över att problemen är så stora på en folkhögskola som drivs av fackliga organisationer.                                                                                               

– Det är märkligt att det är där man ska behöva ha en facklig strid för att få till stånd en bra arbetsplats. De problem jag mött är större än de vi normalt har på folkhögskolor, säger Tomas Rosengren.

Konflikter

När Dagens Arena nyligen granskade den fackligt drivna folkhögskolan i Landskrona hänvisade tidningen till flera vittnesmål om att huvudmannen har ett starkt intresse att driva en ”facklig skola”. Det ska ha lett till en eftersatt allmän linje, infekterade konflikter och psykisk ohälsa såväl bland lärare som i styrelsen.

Dagens Arena refererar också ett mejl till skolans rektor från februari där Folkbildningsrådet uttrycker sin oro över situationen på skolan, och huruvida den lever upp till kraven för att erhålla statsbidrag: ”Utifrån våra möten med er i skolledningen ser vi att det finns allvarliga brister i kunskap om kraven på allmän kurs, behörighetsgivning, omfattningskrav och folkhögskolans omdömessättning”.

Skolans rektor Rosa Andersson tillbakavisar kritiken om bristande arbetsmiljön och en eftersatt allmän linje.

– Vi har följt lagar och avtal. Den ekonomiska situationen har varit ansträngd och på det sättet påverkat arbetsmiljön, men vi har gjort vad vi kan för att motverka negativa konsekvenser. Vi har riskbedömt och gjort handlingsplaner, säger hon.

Samma fördelning

Besparingskrav gör att personalstyrkan behöver minska med tre tjänster. Exakt hur nedskärningarna kommer att slå är ännu inte klart.

– Vi har gått ut med information om processen och den omorganisationen som väntar. Inför tanken om förändring blev många sjuka och det gjorde att vi hamnade i en ond spiral där andra fick ökad arbetsbelastning, säger Rosa Andersson.

Hon känner inte heller igen sig i kritiken om att det finns krafter i folkhögskolans ledning som verkar för att föra över mer resurser till den fackliga utbildningen. Folkhögskolorna har en stor frihet att bestämma över sitt utbud av kurser, men Folkbildningsrådet kräver att minst 15 procent ska vara allmän kurs.

– Vi har kvar samma fördelning som förra året och det betyder att hälften av kursutbudet är allmän linje. Vi har inte gjort några förändringar av utbudet på bekostnad av allmän linje, säger Rosa Andersson.

 

Läs mer:

Krav på ökat statsbidrag till folkhögskolan

Rosengren: Vi reser oss igen