Krav på ökat statsbidrag till folkhögskolan

Antalet platser på folkhögskola kommer att minska utan höjt statsbidrag, betonar Folkbildningsrådet. Foto: Adobe stock.

Folkbildningsrådet begär att statsbidraget till folkhögskolan ökar med 440 miljoner kronor. Annars kommer antalet utbildningsplatser att minska.

Flera folkhögskolor kämpar med kärv ekonomi och uppsägningar av lärare och annan personal är att vänta i år. Orsaken är bland annat den höga inflationen.

Samtidigt är behovet av folkhögskolornas insatser större än någonsin, betonar Folkbildningsrådet. De föreslår därför en förstärkning av statsbidraget med 440 miljoner kronor i budgetunderlaget för år 2024 till 2026, som nu har lämnats till regeringen.

Ny chans

Folkbildningsrådet betonar att Folkhögskolorna fungerar som ett viktigt komplement till det ordinarie utbildningsväsendet. Allmän kurs erbjuder till exempel en ny chans för personer som av olika skäl inte fullföljt sina studier på grundskole- eller gymnasienivå. Samtidigt motsvarar statsbidraget per deltagare inte ens de billigaste gymnasieprogrammen. ”Detta trots att sammansättning av deltagare och folkhögskolans pedagogik kräver mer resurser, och att folkhögskolan ofta konkurrerar om samma personal som ordinarie skolväsende.”

– Folkhögskolorna kan och vill vara med och bidra i ännu större utsträckning, men minskningen av antalet platser på folkhögskola när pandemisatsningarna nu är över innebär att angelägna kurser måste avvecklas, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner i ett pressmeddelande.

Extra platser

I budgetunderlaget till regeringen föreslår Folkbildningsrådet också en särskild satsning med 3 000 extra platser på folkhögskola 2024–2026 och att regeringen förlänger särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, samt flyktingar från Ukraina. Om regeringen inte skjuter till nödvändiga resurser bedömer Folkbildningsrådet att årsplatserna på folkhögskola kommer att minska från 33 000 till 31 000 platser.