Waldorfskolans­ svar på kritiken

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

”Vi är medvetna om att det kan förekomma brister, tar alla anmälningar och klagomål på stort allvar och följer upp dem enligt tydliga rutiner”, kommenterar Mikaelgårdens verksamhetsansvarige Martin Idoeta Fogelqvist.

Både Socialstyrelsen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har kritiserat Mikaelgården. Skolan tar det på allvar.

– Vi ser tillsyn från dem och Skolinspektionen som ett viktigt verktyg i vårt ständiga kvalitets- och förbättrings-arbete, säger Martin Idoeta Fogelqvist, verksamhetsansvarig på Mikaelgården.

Fasthållningar dyker upp i anmälningar. Varför använder ni det?

– Vi använder lågaffektivt bemötande för att förebygga och hantera utmanande beteenden. I vissa fall är fasthållning det enda sättet att skydda en person från att skada sig själv eller andra. Men i Mikaelgårdens 85-åriga historia har det funnits perioder då ett tydligt fysiskt gränssättande varit praxis i konfliktsituationer. Vi är medvetna om att det har upplevts som kränkande för en del barn och ungdomar som bott här. Det beklagar vi djupt

IVO-anmälningarna från de senaste åren vill skolan inte kommentera.

– Av respekt för enskildas integritet, säger Martin Idoeta Fogelqvist, som påpekar att IVO godkänt åtgärderna som gjorts efter anmälningarna.

Vad tycker du om att inte behöva ha legitimerade lärare?

– Vi strävar efter att ha lärare med dubbel lärarbehörighet, både den statliga legitimationen och waldorflärar-utbildningen, samt kompetens inom specialpedagogik.

Hur många av era lärare har legitimation?

– 41 procent.

Vad gör Mikaelgården lämplig att ta emot elever med funktionsnedsättningar?

– Barn och ungdomar som kommer till oss har ofta en lång historik av att vara sårbara och utsatta. De behöver mötas med ett stort engagemang av personal som får kontinuerlig handledning och kompetenshöjning. Vår drivkraft är att ge barn och ungdomar en utvecklande vardag i en trygg miljö.

Många antroposofer är skeptiska till vaccin och medicin. Men något motstånd mot att medicinera barn med npf finns inte på Mikaelgården, enligt Martin Idoeta Fogelqvist:

– Vi ser positivt på att barn får medicinering för att lindra neuropsykiatriska besvär när behov finns. Ofta behåller barnen den medicinskt ansvariga läkaren på BUP även när de bor på Mikaelgården.