Granskning: Waldorfskolor dubbelt så ofta kritiserade av Skolinspektionen

Waldorfskolorna kritiseras av Skolinspektionen mer än dubbelt så ofta som andra skolor, visar Special­pedagogiks granskning. Illustration: Therese Nilsson
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Fasthållningar, bestraffningar och brott mot det nationella vaccinationsprogrammet.
En granskning visar att oproportionerligt många Waldorfskolor får kritik från Skolinspektionen ­och IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Solvikskolan i Järna kritiserades i SVT-dokumentären ”De utvalda barnen” i våras.

Stäng skolan, sa de skarpaste kritikerna.

Men Solvikskolan är inget isolerat fall. Waldorfskolorna kritiseras av Skolinspektionen mer än dubbelt så ofta som andra skolor, visar Special­pedagogiks granskning.

Vi har gått igenom 5 582 beslut från 2018 till maj 2021. 53 av dem rör Waldorf­skolor.

Även IVO, Institutionen för vård och omsorg, kritiserar flera Waldorfskolor. Exempelvis har Rudolf Steinerskolan i Norrköping brutit mot det nationella vaccinationsprogrammet (inte erbjudit vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta), haft brister i journalföringen och dröjt åtta månader med en remiss.

Skolinspektionens kritik av Waldorfskolor

Antal beslut

Föreläggande Anmärkning Kritik utan ingripande
53 39  2 12

Källa: Avser IVO:s beslut 2018–20/5 2021. Föreläggande är kritik som följs upp, anmärkning är mildare och kritik utan ingripande mildast.

Waldorf kraftigt överrepresenterade

Från 2018 och till maj i år riktade Skolinspektionen kritik 5 852 gånger. 53 av dem rörde Waldorfskolor.  Skolan (allt utom förskolan) har cirka 1,45 miljoner elever. 6 000, eller 0,4 procent, går i Waldorfskolor. Skulle kritiken fördelas -proportionerligt skulle Waldorfskolorna kritiseras 23 gånger. Nu är det 53 beslut, en bra bit över dubbelt så mycket.

I ett beslut från 19 januari 2021 om vaccinationsvägran skriver IVO att man ”vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av bristerna, men kan komma att följa upp beslutet. IVO förutsätter att vårdgivaren vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa verksamhetens kvalitet i syfte att undvika vårdskada.”

De flesta Waldorfskolor som IVO granskar är, till skillnad från Rudolf Steinerskolan, särskolor. Flera har också elevhem för barn som placerats genom LSS/HVB.

Undantagna legitimationskravet

Ett återkommande tema i både anmälningar och IVO:s beslut är personalens låga kompetens. Precis som alla Waldorfskolor är särskolorna undantagna från legitimationskravet på lärare, vilket gör att skolorna kan anställa i stort sett vem som helst. Det syns också i många anmälningar. Ett par exempel:

”Personalen visar på mycket bristande kompetens.”

”Boendet visar återigen tydliga brister i omdöme och tillsyn av en placerad ungdom med självskadebeteende.”

Att Waldorfskolor inte behöver ha legitimerade lärare är befängt, tycker Sara Ström, tidigare Waldorfelev:

– Det är väldigt allvarligt. Många med npf söker sig till Waldorf för att det inte funkat i andra skolor. De här barnen behöver verkligen utbildade lärare. Nu kan de i stället hamna ur askan i elden. Jag minns själv från mina år på Waldorfskola hur illa bemött jag blev av flera lärare för att jag stammade. Det gjorde att jag blev tyst. En lärare vägrade ge mig femma i engelska för att jag stammade. Jag anmälde till Skolöverstyrelsen och fick rätt. Jag fick min femma.

Skarp kritik från Socialstyrelsen

På cykelavstånd från Solvikskolan ligger Mikaelgården, en grundsärskola med elevhem och antroposofisk »läke­pedagogik« som ledstjärna. Redan 2011 riktade Socialstyrelsen skarp kritik mot Mikaelgården, och den har fortsatt sedan IVO tagit över tillsynen, om allt från bryska nedläggningar och mobbning till personal som inte har ens ett minimum av kunskaper om LSS. Senaste anmälan kom i januari i år, då en elev med självskadebeteende skar sig i armarna med en nagelsax.

– Det är bra att ni granskar kvaliteten på den här institutionen, säger Annsofi Tstsura, tidigare enhetschef på barn- och familjeenheten i Hallsbergs kommun. Hon gjorde en IVO-anmälan mot Mikaelgården 2016. Återigen bryska fasthållningar och inkompetent personal, enligt anmälan, som avsåg en HVB-placerad elev. IVO avskrev ärendet och konstaterade att Mikaelgården sett över och förändrat säkerhetsarbetet.

– Det fanns många brister, annars hade jag inte anmält, säger Annsofi Tsutsura, som menar att barn som ­placeras på särskolor med HVB-hem kan råka mest illa ut.

– Placerade barn är en särskilt utsatt grupp där samhället bär ett stort ansvar.

Gav sax till elev med självskadebeteende – 3 fall av anmälningar

Personal lånar ut nagelsax till elev med självskadebeteende utan fortsatt tillsyn. Anmälan till IVO från 8 januari 2021 avslutas: ”Boendet visar återigen tydliga brister i omdöme och tillsyn av en placerad ungdom med självskadebeteende.”

Fasthållningar och nyp i örat

Hallsbergs kommun fick nog av Mikael-gården och anmälde: ”Social- och arbets-marknadsnämndens bedömning är att Mikaelgården har brustit både vad gäller att de använt fasthållning och att de inte informerat ansvarig placerande myndighet. Bedömningen är inte heller att de metoder som använts för att [x] har varit framgångsrika eller lutar sig mot gällande praxis och forskning kring beteendeproblematik hos barn med liknande svårigheter.”

Inget besked om ansiktsskada

Ett barn skadas i ansiktet. Mamman kontaktar Mikaelgården och undrar varför ingen rapporterat. Det dröjer fyra dagar innan hon får svar. I anmälan står det: ”Förtroendet för boendet är i och med detta näst intill obefintligt. Personalen visar mycket bristande kompetens.”

IVO granskar just nu Mikaelgården efter nämnda anmälan där personal lånade ut en nagelsax till en elev med självskadebeteende.

I fjol inspekterades Mikaelgårdens HVB- och LSS-verksamhet utan att  IVO kunde se brister i verksamheten.

– Bedömningen var att verksamheten klarlagt en inrapporterad händelse ­[ansiktsskadan, se förra sidan] och ­hanterat den, avslutar IVO:s Helen Keskitalo.

LÄS ÄVEN

Skolinspektionen ska granska Waldorfskolor