Debatt: ”Knyt näven, Sveriges Lärare!”

”Båda våra tidigare fackförbund gav gång på gång vika inför arbetsgivarsidan i slutna avtalsförhandlingar. Den här gången kräver vi ett annat resultat av det nya gemensamma fackförbundet”, skriver knappt 400 lärare i en debattartikel.

LÄS ÄVEN: Sveriges Lärare: Vår agenda är tydlig

Symbolen för det nya fackförbundet Sveriges Lärare är en öppen och uppsträckt hand. Om den näven inte snarast knyts i en kampvillig gest kommer vi lärare att behöva vinka ajöss till alla förhoppningar om ett fungerande skolsystem. 

Vi som undertecknat denna artikel kräver att vårt nya fackförbund tar till alla tänkbara stridsåtgärder i kommande avtalsrörelse. Sveriges Lärare måste vara beredda att gå ut i strejk för att rädda den svenska skolan.

Under vårvintern 2024 förhandlar representanter för Sveriges lärarkår om ett nytt kollektivavtal för alla kommunalt anställda lärare i landets 290 kommuner. De som företräder våra intressen vid förhandlingsbordet får den här gången inte vika ned sig och nöja sig med ett urvattnat avtal utan regleringar av lärares arbetsbelastning. 

Vi kräver:

  • Reglering av lärares undervisningstid och planeringstid.
    I dagsläget finns inga begränsningar alls, utan allt vi lärare kan hoppas på är arbetsgivarens goda vilja. Det finns lärare på skolor där den ordinarie arbetsbördan har ökat med fyrtiofem procent jämfört med tiden när undervisningstiden var reglerad. Det är ohållbart.
  • Reglering av storleken på klasser och barngrupper.
    Det finns redan nu förskolor med överfulla barngrupper. I klassrum byggda för 25 elever har nu 32–33 elever blivit norm. I vissa skolor omfattar klasserna så många som 35–40 elever – inte sällan med stora individuella specialbehov. Det finns i nuläget ingen övre gräns för hur stora klasserna tillåts bli. Lärare förväntas hinna hjälpa alla elever trots att de uppräckta händerna blir fler och fler för varje år. Det går inte.

Vi får inte vara naiva inför våra motparter. Vi har en kommunal sektor som drivs av dogmatiska krav på “effektivitet”, där det för varje år förväntas gå lite snabbare att lära eleverna att läsa, skriva, räkna och tänka – eftersom det är vad som ryms i de kommunala budgetkalkylerna. Vi har dessutom en privat utbildningssektor, där riskkapitalägda aktiebolag gör allt vad de kan för att bedriva undervisning så billigt som det bara går. Detta genom att öka klasstorlekarna, locka till sig de mer lättundervisade eleverna och i högre grad anställa olegitimerade lärare som får orimligt mycket undervisningstid.

Kräver en annan inställning

Båda våra tidigare fackförbund misslyckades och gav gång på gång vika inför arbetsgivarsidan i slutna avtalsförhandlingar. Den här gången kräver vi en annan inställning och ett annat resultat av det nya gemensamma fackförbundet. Vi måste agera samlat för att kunna vara en motvikt till arbetsgivarna. Bara genom grundmurade bestämmelser i avtal får vi ett skolsystem som ger oss lärare möjlighet att ge barn och ungdomar i Sverige den utbildning de behöver och förtjänar. 

Vi som undertecknat denna artikel är villiga att gå i strejk för att återreglera och rädda den svenska skolan. Vi hoppas att våra fackliga företrädare också kommer att vara det. Vi är många, vi är arga och vi kräver att få vara med och göra skillnad. Det är dags att en gång för alla knyta den fackliga näven.

 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.
 

LÄS MER:

NYA AVTALET: Här är fackets krav för lärarna

SKR inför avtalsrörelsen: Vill fortsätta sifferlöst

Facket inför nya avtalet: ”Vi behöver tänka om”

Åsa Fahlén inför avtalsrörelsen: Visa vad ni går för, SKR!

Debatt: ”Nästa avtalsrörelse måste visa vägen”