Debatt: ”Nästa avtalsrörelse måste visa vägen”

Foto: Privat/Adobe Stock

Fackliga representanter måste stå upp och ta kamp för medlemmarna, skriver Per Edberg.

Vi måste våga säga nej till avtal som inte levererar det vi behöver, skriver Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud.

I april 2024 går det nuvarande kommunala avtalet ut. Innan dess ska Sveriges Lärare lägga fram ett yrkande till SKR och genomföra förhandlingar med syftet att enas om ett nytt avtal.

Vägledande för andra avtal

Det kommunala läraravtalet brukar även påverka hur övriga läraravtal för lärare i anställda i fristående och privata skolföretag och koncerner skrivs. Med tanke på att de två senaste avtalen med SKR inte levererat något av större värde till lärarnas arbetsmiljö och villkor så krävs det nu ett betydligt bättre avtal. Att lärarna dessutom under 2023 generellt fick löneökningar långt under det så kallade ”märket” kommer också påverka avtalsrörelsen.

Lönefrågan blir en stor fråga i avtalsrörelsen då utfallet 2023 i de flesta kommuner blev långt under märket, och det är en viktig fråga för de flesta medlemmarna, men samtidigt finns då finns risk att mindre kraft läggs på de områden som handlar om våra arbetstider, undervisningstid, planeringstid, arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Vi behöver få mycket mer

 I en avtalsrörelse brukar parterna få ge och ta men jag anser är vi i ett läge där jag anser att vi i de senaste avtalen inte fått särskilt mycket, så ska det vara någon rimlighet i kommande avtal så bör vi få betydligt mer. Det är helt nödvändigt för att få fler att välja att bli lärare, fler ska stanna kvar i yrket och därmed kunna bidra till att svenska skola inte tappar mer än vad man gjort i kvalitet och resultat för våra barn och elever. 

Alla medlemmar är viktiga bollplank

Under hösten kommer valkretsvalberedningarna runt om i landets valkretsar att lägga fram förslag på ledamöter till den kommande avtalsdelegationen för det kommunala området. De ska väljas på valkretsmöten runt om i landet. Ledamöterna i avtalsdelegationen deltar i processen med att ta fram det yrkande som ska lämnas till arbetsgivarparten, det innebär att man finns med som bollplank till förhandlarna under avtalsrörelsen och avtalsdelegationen har också en viktig roll i slutet på avtalsrörelsen då förbundet ska säga ja eller nej till det avtalsförslag som kommer upp på bordet.

Jag hoppas valkretsvalberedningarna hittar kandidater i sina valkretsar som vågar stå upp och ta kamp för alla våra medlemmar att de sedan väljs på våra valkretsmöten. 

Nya facket måste ställa tydliga krav

Nu måste det nya stora, enade lärarfacket, visa om man är ett riktigt fackförbund som lyckas kämpa sig till riktiga avtal som ställer tydliga krav på våra arbetsgivare eller om vi ska vara ett förbund som skriver avtal som liknar en tidningsartikel med inte mycket mer än en beskrivning hur arbetsmiljölagen ska följas.  

Vi måste våga säga nej till avtal som inte levererar det vi behöver!

Per Edberg, förskollärare, huvudskyddsombud och fackligt förtroendevald Sveriges Lärare Umeå

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.